| Autor: redakcja1

Krajowy eksport produktów wieprzowych

Mniejsza podaż wieprzowiny na rynku skutkowała niższym wolumenu eksportu tego asortymentu również w Polsce.

Krajowy eksport produktów wieprzowych
W okresie styczeń–wrzesień 2023 r. wywóz żywca, mięsa, przetworów i tłuszczów wieprzowych z Polski był niższy o 11% niż przed rokiem i wyniósł 436 tys. ton. Jednocześnie, ze względu na większy poziom cen transakcyjnych, przychody otrzymane ze sprzedaży zagranicznej produktów wieprzowych wzrosły o 10% do 1,5 mld euro.

W strukturze asortymentowej wywozu produktów wieprzowych z Polski największe znaczenie miało mięso, które stanowiło ponad połowę wolumenu. W okresie trzech kwartałów 2023 r. za granicę sprzedano 220 tys. ton mięsa wieprzowego, a więc mniej o 18% niż przed rokiem.

Odbiorcą ponad 70% mięsa wieprzowego była Unia Europejska, zwłaszcza Czechy - 23 tys. ton i 11%, Niemcy - 19 tys. ton i 9% oraz Słowacja - 17 tys. ton i 8% oraz Rumunia - 16 tys. ton i 7%, a wśród krajów nienależących do UE: Wielka Brytania - 16 tys. ton i 7%, Hongkong - 9 tys. ton i 4% oraz Wietnam, USA i Wybrzeże Kości Słoniowej - po około 6 tys. ton i po 3%.


Tagi:
źródło: