| Autor: mikolaj

KRIR chce powołania komitetu kryzysowego ds. ASF

W efekcie wiadomości o wystąpieniu na terytorium Polski wirusa ASF, wprowadzeniem obszaru zagrożenia i zatrzymaniem przez Rosję czy Chiny zakazu importu polskiej wieprzowiny, na rynku nastąpił nagły, nieuzasadniony spadek cen, z 6,20 – 5,70 zł za kg do poziomu 4,0 – 3,20 zł za kg, z tendencją spadkową.

KRIR chce powołania komitetu kryzysowego ds. ASF
Wobec zaistniałej sytuacji, Zarząd KRIR w dniu 26.02.2014 r. zaproponował utworzenie ogólnokrajowego komitetu kryzysowego, w którego skład weszliby przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojewódzkich Izb Rolniczych, związków i organizacji rolniczych oraz związków i organizacji producentów i hodowców wieprzowiny w celu ujednolicenia działań lobbingowych mających pomóc producentom i hodowcom trzody chlewnej w zaistniałej, dramatycznej sytuacji na rynku.

Przypomnijmi, iż wcześniejszym piśmie z dnia
21 lutego 2014 r., Zarząd KRIR przekazał swoje stanowisko w sprawie ASF Prezesowi Rady Ministrów, a do wiadomości Wiceprezesowi Rady Ministrów Ministrowi Gospodarki, Ministrowi Finansów, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Środowiska wnioskując o specjalną pomoc dla tych producentów trzody chlewnej, którzy najbardziej odczuwają skutki wystąpienia wirusa ASF w Polsce, ale także o przedstawienie tej sprawy na Radzie Europy wspomagając działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby Unia Europejska wyasygnowała środki konieczne do podjęcia nadzwyczajnych środków wpierania na rynku wieprzowiny, o których mowa jest w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów rolnych, tak jak było to w przypadku producentów warzyw po wystąpieniu bakterii E.coli, producentów drobiu po wystąpieniu wirusa ptasiej grypy czy producentów wołowiny po wystąpieniu choroby gąbczastego zwyrodnienia mózgu (BSE).
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!