| Autor: redakcja1

Niemcy: Pogłowie trzody chlewnej najniższe od 5 lat

Jak wynika ze wstępnych wyników spisu pogłowia z maja br., liczebność stada trzody chlewnej w Niemczech zmniejszyła się w ujęciu roku o 4% do 27 mln szt.

Niemcy: Pogłowie trzody chlewnej najniższe od 5 lat

Pogłowie trzody chlewnej w Niemczech


Jak podaje FAMMU/FAPA, jest to najniższy stan pogłowia od 5 lat. Zniżki zaobserwowano we wszystkich kategoriach tych zwierząt, a największy miał miejsce w odniesieniu do loch – 6%. Wskazuje to na kontynuację redukcji stada zarodowego świń. Może to spowodować dalsze spadki podaży mięsa wieprzowego w następnych miesiącach
 
Spadek podaży jest czynnikiem wpływającym na zwiększenie się cen mięsa na rynku niemieckim. Aktualne ceny reprezentacyjne wieprzowiny kl. E w Niemczech wynoszą 168,2 EUR/100 kg i są o 9% większe niż przed miesiącem. Obniżka pogłowia loch przyczynił się do mniejszej liczebności stada prosiąt w Niemczech o 3% do 8,1 mln szt., warchlaków o 5% do 5,3 mln szt. oraz tuczników o 4% do 11,7 mln szt. Wyniki spisu wskazują też na spadek liczby gospodarstw produkcyjnych trzody chlewnej w Niemczech o 5% do 24 500, w tym gospodarstw zarodowych o 9% do 9 000.

Niemcy są największym producentem wieprzowiny w UE.


Tagi:
źródło: