| Autor: redakcja1

Rrozporządzenie zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 - regionalizacja ASF

Główny Lekarz Weterynarii informuje o publikacji rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 2021/2024 z dnia 18 listopada 2021 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605.

Rrozporządzenie zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 - regionalizacja ASF
Niektóre obszary objęte ograniczeniami III wymienione dotychczas w załączniku I do ww. rozporządzenia zostaną przeniesione do obszaru objętego ograniczeniami II. Przeniesienie obszarów dotyczy 88 jednostek administracyjnych (gmina/powiat miejski) w następujących powiatach w 5 województwach:
- województwo lubelskie: biłgorajski, krasnostawski, hrubieszowski, chełmski, zamojski, tomaszowski;
- woj. lubuskie: słubicki, krośnieński, żagański;
- woj. podkarpackie: lubaczowski, jarosławski, przemyski, niżański, rzeszowski, leżajski, przeworski;
- woj. podlaskie - siemiatycki;
- woj. warmińsko - mazurskie: olsztyński, iławski, nidzicki, działdowski, powiat miejski Olsztyn.

Link do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/2024 z dnia 18 listopada 2021 r.:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2024&from=PL


Tagi:
źródło: