| Autor: redakcja1

Unijny eksport produktów wieprzowych

W 2023 r. w Unii Europejskiej kontyngent wysyłki produktów wieprzowych do krajów trzecich jest niższy niż w roku 2022.

Unijny eksport produktów wieprzowych
Jest to efekt spadku podaży żywca wieprzowego na rynku unijnym oraz mniejszego popytu na produkty wieprzowe ze strony Chin, przy stabilnym zapotrzebowaniu w UE. Poza tym, czynnikiem wpływającym ograniczająco na wywóz jest wysoki poziom cen wieprzowiny w UE na tle cen światowych. W okresie styczeń–sierpień 2023 r. z UE do krajów trzecich wyeksportowano 2,8 mln ton produktów wieprzowych, a więc mniej o 20% niż przed rokiem.

Najwięcej wieprzowiny dostarczono do Chin, które zakupiły 780 tys. ton, czyli mniej o 16% niż przed rokiem. Liczącym się odbiorcą asortymentu wieprzowego z UE była Wielka Brytania, dokąd wysłano 593 tys. ton, tj. więcej o 2% niż w porównywalnym okresie 2022 r. Produkty wieprzowe z UE wywożono również do Japonii - 255 tys. ton, Filipin - 195 tys. ton i Korei Południowej - 155 tys. ton. Były to jednak ilości mniejsze niż przed rokiem. Komisja Europejska przewiduje, że w wyniku postępującego spowolnienia unijnego eksportu do krajów trzecich, w całym 2023 r. jego wolumen może być o 16% mniejszy niż w roku 2022.


Tagi:
źródło: