Minister spotkał się z plantatorami chmielu i browarnikami

Spotkanie ministra Marka Sawickiego z przedstawicielami branży piwowarskiej oraz reprezentantami związków plantatorów chmielu.


W związku z trudną sytuacją gospodarstw zajmujących się produkcją chmielu, szczególnie tych znajdujących się na terenach dotkniętych powodzią Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkał się dziś z przedstawicielami branży piwowarskiej oraz krajowych związków plantatorów chmielu.

 

Omawiano aktualną sytuację na rynku i perspektywy jej poprawy. Minister zachęcał rolników do korzystania z dostępnych form pomocy – „teraz jest czas na to, by przygotować plantacje i zgromadzić środki, by później zrobić wspólną inwestycję, która da szansę na odnowienie plantacji, na odnowienie polskiego rynku chmielu”. Te formy pomocy to m.in. kredyty preferencyjne dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych, kredyty na zakup udziałów w przedsiębiorstwach przez grupy producentów, czy dofinansowanie wynikające z działań dostępnych w ramach PROW 2007-2013: Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych (działanie 126), Modernizacja gospodarstw rolnych i Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (zwiększony poziom pomocy w ramach tego działania).

 

Przedstawiciele browarów poinformowali o trendach na rynku piwa oraz zapewnili o ciągłym zapotrzebowaniu na polski surowiec, jak również o możliwości dalszego niesienia pomocy poszkodowanym przez powódź plantatorom. Zaproponowano zacieśnienie współpracy przy zakładaniu nowych nasadzeń chmielu pod kątem zapotrzebowania i preferencji rodzimego przemysłu.

 

W zgodnej opinii ministra Marka Sawickiego i przedstawicieli browarów zaangażowanie producentów chmielu w proces jego przetwórstwa wpłynęłoby na poprawę uzyskiwanych przez nich dochodów i poprawiło atrakcyjność rynkową polskiego produktu chmielowego oraz miało korzystny wpływ na jego konkurencyjność na krajowym i światowych rynkach. Jak zwrócił uwagę minister – „funkcjonowanie w małych, rozproszonych grupach czyni plantatorów bardziej podatnymi na negatywny wpływ rynkowych załamań” i apelował – „zaczniecie być konkurencyjni, gdy się zorganizujecie”.

 

Planowane są kolejne spotkania przedstawicieli całej branży – plantatorów chmielu, przetwórców i przemysłu piwowarskiego.

 

Źródło: http://www.minrol.gov.plTagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!