Tytoń i chmiel

 • 2023-01-16

  Wsparcie plantatorów chmielu

  Kolejny nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu będzie prowadzony od 15 lutego do 31 marca 2023 r.

 • 2022-11-30

  KPO: będzie zmiana zasad naboru dla plantatorów chmielu

  Trwający nabór wniosków o objęcie wsparciem inwestycji na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu zakończy się 28 listopada 2022 r. Informujemy, że do czasu ponownego uruchomienia naboru wniosków (na początku 2023 r.) nastąpią przegląd i zmiana dotychczasowych zasad wsparcia.

 • 2021-08-17

  Lider branży piwnej w Polsce stawia na zieloną produkcję i rozwój segmentu piw bezalkoholowych

  Jednym z najważniejszych celów Kompanii Piwowarskiej jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w browarach i współpraca z partnerami w zmniejszaniu śladu węglowego w całym łańcuchu dostaw – do 2030 roku o 30 proc. Firma chce zmniejszać zużycie wody w swoich trzech browarach, używać wyłącznie opakowań realizujących założenia gospodarki obiegu...

 • 2021-04-21

  Informacje dla producentów surowca tytoniowego

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, że w dniu 15 maja 2021 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego za rok sprawozdawczy 2020/2021.

 • 2020-10-23

  Eksport tytoniu i wyrobów tytoniowych

  W okresie styczeń–lipiec 2020 r. wartość eksportu tytoniu i wyrobów tytoniowych do Wielkiej Brytanii zanotowała największy wzrost w odniesieniu do porównywalnego okresu roku poprzedniego spośród wszystkich grup produktów rolno-spożywczych.

 • 2020-08-24

  Chmiel - przyprawa i zioło

  Chmiel - roślina kojarzona głównie z charakterystycznym smakiem piwa i goryczką. Szyszki chmielowe to także ciekawa przyprawa stosowana w kuchni. Nie należy przesadzać z ilością chmielu, bo potrawa będzie gorzka. Mało też się mówi o właściwościach leczniczych chmielu.

 • 2020-05-25

  Informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego w roku 2020 r. można składać do dnia 25 maja

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż na podstawie art. 46 pkt 20 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875) uchyla się art. 15zzr ust. 1 pkt 6 traktujący o zawieszeniu biegu przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów, do dokonania przez...

 • 2020-04-22

  Uwaga producenci surowca tytoniowego

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa respektując ustawowe zawieszenie biegu terminu składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego przez producentów surowca tytoniowego, zwraca się z prośbą o sukcesywne przesyłanie tych informacji, o ile taka możliwość istnieje.

 • 2019-06-19

  Kończy się termin składania informacji o nabyciu surowca tytoniowego

  W dniu 30 czerwca 2019 r. upływa termin składania informacji o nabyciu surowca tytoniowego przez pośredniczące podmioty tytoniowe.

 • 2019-04-18

  Uwaga producenci surowca tytoniowego

  W dniu 15 maja 2019 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego przez producentów surowca tytoniowego.

 • 2018-05-11

  Uwaga producenci tytoniu – wnioski do 15 maja

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, że 15 maja 2018 r. upływa termin składania wniosków o wpis do Rejestru producentów surowca tytoniowego.

 • 2018-01-16

  Polska w czołówce producentów wyrobów tytoniowych

  Polska produkuje 175 mld sztuk papierosów i 27 tys. ton innych wyrobów tytoniowych, co daje jej drugie miejsce w Europie. Szybki rozwój sektora powoduje, że już w 2018 roku może wyprzedzić Niemcy i awansować na pozycję lidera. Jedną z barier może być jednak szara strefa, która oceniana jest na 17 proc. rynku. Przez nią do budżetu trafia 5 mld zł mniej z różnego rodzaju...

 • 2017-11-28

  Grupa BNP Paribas wprowadza nowe zasady finansowania biznesu tytoniowego

  Grupa BNP Paribas zaprzestaje działalności finansowej i inwestycyjnej w odniesieniu do producentów wyrobów tytoniowych, jak również producentów, dystrybutorów i detalistów, których głównym źródłem przychodu jest tytoń.