| Autor: redakcja1

Krajowa produkcja warzyw gruntowych

W 2021 r. warunki pogodowe dla uprawy warzyw gruntowych były niesprzyjające niemal w całym okresie wegetacji.

Krajowa produkcja warzyw gruntowych
Z uwagi na niskie temperatury dobowe powietrza i częste opady deszczu siewy warzyw były opóźnione. Na większości plantacji były one prowadzone pod koniec marca. Wschody warzyw były nierównomierne, pojawiała się również konieczność przesiewania upraw. Lipcowe upały wpłynęły na skrócenie okresu wegetacji odmian wczesnych i średniowczesnych. Opady deszczu w sierpniu spowodowały opóźnienie wegetacji odmian późniejszych oraz silne porażenie plantacji chorobami grzybowymi i bakteryjnymi. W wyniku czego konieczne było stosowanie większej liczby zabiegów ochronnych. Częste opady deszczu sprzyjały przyrostowi masy warzyw, jednak wpływały również negatywnie na ich jakość i trwałość pozbiorczą, tj. głównie w przypadku warzyw korzeniowych i cebuli. Ze względu na dużą wilgotność powietrza i podłoża, pojawiały się utrudnienia w zbiorach, a presja ze strony chorób grzybowych nasiliła się.

Łączną produkcję warzyw gruntowych, czyli odmian wczesnych i późnych w 2021 r. oceniono na 3,8 mln t, a zatem na poziomie niższym o 1% od produkcji roku poprzedniego. Największą obniżkę produkcji zaobserwowano szczególnie w przypadku gatunków ciepłolubnych, a więc pomidorów i ogórków. W porównaniu do roku 2020 zbiory ogórków zmalały o 30% i wyniosły 127 tys. t, natomiast zbiory pomidorów zostały ocenione na 158 tys. t, czyli o 15% mniej niż w roku wcześniejszym. Produkcję kapusty oszacowano na ponad 687 tys. t, a kalafiorów na 138 tys. t. Zbiory cebuli ukształtowały się w granicy 617 tys. t, marchwi na 637 tys. t, a buraków ćwikłowych oszacowano na 239 tys. ton.

Całkowita produkcja pozostałych gatunków warzyw została oceniona na przeszło 1,2 mln t, tj. na poziomie wyższym o 17% niż w roku 2020. Największy wpływ na wzrost produkcji warzyw z tej grupy miały zbiory dyni.


Tagi:
źródło: