Warzywa

 • 2019-01-28

  Mniejsza produkcja ziemniaków

  Jak wynika z ostatnich doniesień NEPG w krajach Europy Zachodniej, mających decydujący wpływ na europejski rynek ziemniaków, tzw. UE-5, tj. Belgia, Francja, Holandia, Niemcy i Wielka Brytania, produkcja ziemniaków jadalnych, ale bez sadzeniaków i skrobiowych zmalała o 5,3 mln t - 17,8% i wyniosła jedynie 24,3 mln t.

 • 2019-01-24

  Wzrost cen ziemniaków

  Ceny ziemniaków na polskim rynku są coraz większe, a ich poziom w dużym hurcie, w zależności od lokalizacji, jakości bulw i odmiany wahał się na przełomie roku w przedziale od 70 zł/dt do ponad 90 zł/dt.

 • 2019-01-22

  Ceny cebuli w Polsce (13.01.2019)

  W okresie od 7 do 13 stycznia 2019 roku ceny cebuli białej w odniesieniu do poprzedniego tygodnia wzrosły.

 • 2019-01-20

  Handel polskimi ziemniakami

  Wywóz ziemniaków w czasie dziesięciu miesięcy 2018 r. wyniósł 26,9 tys. t i był o 9% niższy w porównaniu za tym samym okresem poprzedniego roku.

 • 2019-01-09

  Ceny cebuli w Polsce (30.12.2018)

  W okresie od 17 do 30 grudnia 2018 roku ceny cebuli białej w odniesieniu do poprzedniego tygodnia wzrosły.

 • 2019-01-03

  Zbiory ziemniaków w 2018 roku

  Wysokie temperatury powietrza z bardzo dużym deficytem opadów, a także nierównomiernym ich rozkładem w minionym roku, spowodowały ograniczenie możliwości plonotwórczych ziemniaków.

 • 2018-12-17

  Zbiory i ceny polskich ziemniaków

  Zbiory ziemniaków w Polsce, według szacunków IERiGŻ-PIB i IHAR-PIB, wyniosły ok. 7,65 mln t i były o 1,5 mln t niższe niż przed rokiem.

 • 2018-12-15

  Na unijnym rynku drożeją ziemniaki

  Ceny ziemniaków jadalnych na rynku niemieckim na przełomie listopada i grudnia 2018 r. zwiększyły się do 270 EUR/t względem 110 EUR/t w roku poprzednim i 175-185 EUR/t w tym samym okresie w latach 2015-2016.

 • 2018-12-14

  Niższe zbiory ziemniaków

  Zbiory ziemniaków jadalnych, ale bez sadzeniaków i skrobiowych w krajach Europy Zachodniej, mających główny wpływ na europejski rynek ziemniaków, tj. Belgia, Francja, Holandia, Niemcy i Wielka Brytania są szacowane na jedynie 23,5-24 mln t, czyli o 18-20% mniej niż w roku poprzednim.

 • 2018-12-01

  Rekordowe ceny ziemniaków

  W wyniku sporego spadku zbiorów jest rekordowa zwyżka cen w Europie Zachodniej.

 • 2018-11-30

  Wahania cen ziemniaków w dużym hurcie

  W drugiej połowie października na polskim rynku doszło do pewnych wahań cen ziemniaków w dużym hurcie.

 • 2018-11-19

  Mniejszy obszar upraw ziemniaków

  Jak wynika ze wstępnych szacunków Eurostatu obszar uprawy ziemniaków ogółem w UE-28 w 2018 r. wynosi 1,74 mln ha, a więc to o 1,1% poniżej poziomu z roku ubiegłego.