| Autor: redakcja1

Ocena przezimowania warzyw

Zaawansowanie prac polowych i siewów warzyw gruntowych pod koniec marca i na początku kwietnia 2024 r. było zróżnicowane.

Ocena przezimowania warzyw
Do nieznacznych opóźnień tych prac względem średniej wieloletniej, doszło szczególnie w północno-wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Wywołane były one głównie nadmiernym uwilgotnieniem gleby, z lokalnie występującymi zastoiskami wody, ale też niskimi temperaturami powietrza i powolnym nagrzewaniem się podłoża.

Bardziej sprzyjające warunki zaobserwowano w centralnej i zachodniej Polsce. W rejonach tych prace agrotechniczne realizowane były w zalecanych terminach, zaś siewy warzyw, tj. szczególnie marchwi, pietruszki i cebuli są bardziej zaawansowane w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W wielu rejonach kraju rozpoczęły się już wschody warzyw, przy czym notowane w marcu stosunkowo wysokie temperatury powietrza i duża wilgotność gleby skutkowały wzrostem presji ze strony chorób grzybowych i szkodników. Z obawy przed wystąpieniem strat przymrozkowych wielu producentów zdecydowało się na produkcję warzyw z rozsady, która jest wysadzana do gruntu w późniejszym terminie.


Tagi:
źródło: