| Autor: redakcja1

Stan upraw ogrodniczych

Dotychczasowy przebieg warunków pogodowych na przeważającym obszarze kraju nie był sprzyjający dla upraw warzyw gruntowych.

Stan upraw ogrodniczych
Z powodu nadmiernej wilgotności gleby w pierwszym kwartale 2024 r., zwłaszcza w północno-wschodniej i południowo-wschodniej części Polski, doszło do opóźnień w pracach polowych. Bardziej korzystne warunki występowały w środkowej i zachodniej części kraju.

Siewy warzyw gruntowych w tych rejonach były bardziej zaawansowane w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dzięki dostatecznemu uwilgotnieniu wierzchniej warstwy gruntu obserwowano wyrównane wschody warzyw posianych pod koniec marca i na początku kwietnia. Notowany w drugiej połowie kwietnia w wielu rejonach Polski niedobór opadów deszczu wpłynął na spowolnienie wzrostu i rozwoju roślin.

Istotnym zagrożeniem dla upraw warzyw gruntowych w 2024 r. były przymrozki występujące pod koniec kwietnia i na początku maja. Stanowiły one duże niebezpieczeństwo powstania strat mrozowych w przypadku niestosowania okryw roślin.

Pogłębiający się deficyt opadów deszczu w kolejnych tygodniach maja, przyczynił się do osłabienia kondycji warzyw, zwłaszcza na plantacjach bez wydajnych systemów irygacyjnych.

Z powodu lokalnie występujących opadów gradu, pod koniec maja, w niektórych rejonach kraju zanotowano powstanie strat. Poziom zaopatrzenia w materiał siewny oraz w nawozy w pierwszej połowie 2024 r. odpowiadał potrzebom popytowym producentów. Kwestią problematyczną pozostaje stopniowe wycofywanie z rynku niektórych sprawdzonych i skutecznych środków ochrony roślin, co utrudnia efektywne zwalczanie patogenów i szkodników w uprawach ogrodniczych.


 


Tagi:
źródło: