Notowania zbóż i oleistych. Przecena kontraktów na zboża i kompleks sojowy w Chicago. Unijny rzepak i kukurydza zyskały na wartości (27.01.2017)

W piątek w Chicago przeważały lekkie przeceny kontraktów na zboża i kompleks sojowy. W skali całego tygodnia pszenica, kukurydza i soja straciły solidarnie po blisko 2%, a olej sojowy potaniał o 2,5%. Amerykańskie kontrakty pozostają pod presją rekordowych globalnych zbiorów i zapasów zbóż oraz soi, w czym dominujący udział mają właśnie amerykańscy farmerzy. W USA, w sytuacji olbrzymiej nadprodukcji, jeszcze większego znaczenia dla kształtowania cen nabiera eksport oraz zużycie kukurydzy i soi na biopaliwa.

Notowania zbóż i oleistych. Przecena kontraktów na zboża i kompleks sojowy w Chicago. Unijny rzepak i kukurydza zyskały na wartości (27.01.2017)

Notowania zbóż i oleistych

O ile dotychczasowy amerykański eksport znacznie wyprzedza tempo z poprzedniego sezonu, to jednak zmiana administracji w USA niesie ze sobą ryzyko perturbacji w handlu z największymi odbiorcami amerykańskich zbóż i soi (np. Meksyk, Chiny). Zagrożenie dla krajowego popytu płynie też ze zmiany polityki dotyczącej biopaliw, już teraz odroczono (uchwalone w listopadzie) wejście w życie nowych wyższych norm mieszania bioetanolu i biodiesla. Do tego doszła poprawa pogody w Ameryce Południowe, w Brazylii zbiory soi już trwają, a raporty z pól mówią o doskonałym plonowaniu. Pewne straty w uprawach soi spowodowała deszczowa pogoda i powodzie w Argentynie, tam jednak sytuacja się już poprawiła. Nie widać na razie jakichś większych zagrożeń dla ozimin na półkuli północnej, może z wyjątkiem strat mrozowych i spadku areału zasiewów amerykańskiej pszenicy. Obecnie sytuacja fundamentalna nie zachęca do kupowania kontraktów przez kapitał spekulacyjny, a to on jest zwykle motorem zmian lub kontynuacji trendów giełdowych.
 
W Paryżu unijne kontrakty zachowywały się, w piątek, w sposób mieszany. Marcowa i wrześniowa seria pszenicy zamknęły dzień na minusie rzędu 0,5-0,75 euro/t i wycenione zostały odpowiednio na 169,5 eur/t (stare zbiory) i 170,75 eur/t (nowe zbiory). Seria marcowa kukurydzy zakończyła piątkową sesję bez zmian, a kukurydza z nowych zbiorów (seria na listopad) potaniała o symboliczne 0,25 eur/t. W ocenie Andrzeja Bąka z e-WGT, w ujęciu tygodniowym jedynie najbliższe serie kukurydzy i rzepaku zanotowały wzrost na poziomie 0,7%-0,8%, podczas gdy serie na nowe zbiory, tych kontraktów, pozostawały stabilne. W przypadku rzepaku, seria z terminem – luty 2017 zbliża się do ostatniego dnia obrotu (31.01.2017), piątek zamknął się dla tej serii wzrostem o 1 euro, do 428,25 eur/t – najwyżej od 3,5 lat. Na półrocznych maksimach wyceniana jest także kukurydza ze starych zbiorów (seria marcowa).

W piątek, fundusze hedgingowe były sprzedającym netto ok. 5 tys. kontraktów na kukurydzę, 4,5 tys. na pszenicę i 1,5 tys. na soję (giełda CBoT).

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: