Spadek produkcji zbóż przy jednoczesnej rekordowej konsumpcji w sezonie 2017/2018

International Grains Cuncil (IGC) dokonała niewielkich korekt w światowym bilansie zbóż w obecnym sezonie (16/17). Podniesiono o 8 mln ton (w stosunku do kwietnia) globalną produkcję zbóż do rekordowych 2,120 mld ton (+5% rok do roku). Mimo to jednak zapasy na koniec sezonu zostały skorygowane w dół o 3 mln ton, do 513 mln ton (+6,6% w porównaniu z sezonem 15/16).

Spadek produkcji zbóż przy jednoczesnej rekordowej konsumpcji w sezonie 2017/2018

Biland zbóż w sezonie 2017/2018

Jak podkreśla Ansdrzej Bąk, większe zmiany prognoz światowego bilansu dotyczą nowego sezonu (2017/18). O ile oczekiwana produkcja zbóż jest teraz o tylko 1 mln ton mniejsza niż w kwietniu  (2,053 mld t) i o 3% mniejsza niż w obecnym rekordowym sezonie, to IGC podniosła mocno (w porównaniu z kwietniem) prognozowane zużycie ziarna, do 2,086 mld ton, tylko 1 mln ton poniżej rekordu z tego sezonu. W konsekwencji mniejszych zbiorów i utrzymania się konsumpcji na stałym poziomie, zapasy zbóż na koniec sezonu 2017/18 powinny spaść z rekordowych  513 mln t w tym sezonie, do 479 mln ton. Prognoza zapasów zbóż została skorygowana w dół o 12 mln ton, w stosunku do szacunków z kwietnia.
 
Decydujący wpływ na pogorszenie bilansu zbóż w nowym sezonie ma podniesienie przez IGC oczekiwanej światowej konsumpcji kukurydzy (+8 mln t miesiąc do miesiąca) do nowego rekordu 1,054 mld ton. Produkcja kukurydzy w nowym sezonie pozostawiona została na poziomie z kwietnia, czyli 1,026 mld ton i powinna być o 3,7% niższa od rekordu w obecnym sezonie.

Rynek pszenicy

IGC dokonała tylko niewielkich korekt w światowym bilansie pszenicy na sezon 17/18, w stosunku do kwietniowej prognozy. Zbiory nadal oceniane są na 736 mln ton (754 mln t w tym sezonie), a zapasy na koniec nowego sezonu pozostawiano na 239 mln ton, co oznacza spadek o tylko 2 mln ton w stosunku do obecnego sezonu. Dla kształtowania cen większe znaczenie mają jednak zapasy ziarna u jego głównych eksporterów. Te zostały skorygowane w dół o 5 mln ton do 68 mln t, w stosunku do kwietniowej prognozy i  aż 11 mln ton licząc rok do roku.

Rynek soi

Obecny sezon:
Podniesiono (w porównaniu z kwietniem) szacunki produkcji soi dla obecnego sezonu z 344,5 do 350 mln ton (rekord). Oczekiwana konsumpcja wzrosła o 2 mln ton, do 339 mln ton (rekord). Stąd IGC musiała skorygować w górę zapasy końcowe do 43 mln ton z 40 mln ton w kwietniu.

Sezon 17/18:
Zmiany światowym bilansie soi, w stosunku do kwietnia, są tylko kosmetyczne. Zbiory oczekiwane są nadal na bliskie rekordu 348 mln ton (350 mln ton w tym sezonie). Światowa konsumpcja soi znowu będzie rekordowa i została podniesiona o 1 mln ton w górę w stosunku do kwietnia, ale aż o 12 mln ton, w porównaniu z tym sezonem. W konsekwencji globalne zapasy soi powinny się obniżyć z 226 mln ton w obecnym sezonie do do tylko 197 mln ton w sezonie 2017/18.


Tagi:
źródło: