produkcja zbóż i strony powiązane

 • 2020-02-14

  Niższa produkcja unijnych zbóż

  Zboża

  Jak wynika z danych DG AGRI produkcja zbóż w krajach UE28 w roku gospodarczym 2018/2019 wyniosła 290,3 mln t i w porównaniu z rokiem poprzednim była o 4,9% niższa.

 • 2019-11-20

  Wzrost globalnych zbiorów zbóż

  Zboża

  Globalne zbiory zbóż w 2019 r. są oceniane na 2,157 mld t1, a więc to o 0,7% więcej niż w 2018 r., ale z tytułu niższych zapasów początkowych, podaż obniżyła się o 0,5% do 2,776 mld t.

 • 2019-10-16

  Wzrost globalnych zbiorów zbóż

  Zboża

  Globalne zbiory zbóż w 2019 r. są przewidywane są na 2,159 mld t, czyli o 0,7% więcej niż w 2018 r., ale z tytułu niższych zapasów początkowych, podaż pozostała na poziomie z poprzedniego roku i wyniesie 2,787 mld t.

 • 2019-09-13

  Wzrost globalnych zbiorów zbóż

  Zboża

  Zbiory zbóż w 2019 r. są szacowane na 2,159 mld t1, a więc to więcej o 0,8% niż w 2018 r., ale z uwagi na niższe zapasy początkowe, podaż całkowita zmalała o 0,1% do 2,784 mld t.

 • 2019-05-21

  Większe zbiory zbóż na świecie

  Zboża

  Zbiory zbóż w 2019 r. są szacowane na 2,178 mln t, a więc o 2,3% więcej niż w 2018 r., ale z tytułu niższych zapasów początkowych, podaż całkowita wzrośnie jedynie o 0,6% do 2,789 mld t.

 • 2019-04-14

  Minimalnie niższe zbiory zbóż na świecie

  Zboża

  Światowe zbiory zbóż, ale z wykluczeniem ryżu w 2018 r. są oceniane na 2,125 mld t, a więc o 0,8% mniej od zbiorów z 2017 r, ale o 4 mln t więcej niż oceniano miesiąc wcześniej.

 • 2019-02-25

  Mniejsze zbiory zbóż na świecie

  Zboża

  Światowe zbiory zbóż z wykluczeniem ryżu w 2018 r. są szacowane na 2,089 mld t, a więc to mniej o 0,6% od zbiorów z 2017 r.

 • 2018-12-12

  Mniejsze zbiory zbóż na świecie

  Zboża

  Globalne zbiory zbóż, ale z wykluczeniem ryżu w 2018 r. są oceniane na 2,079 mld t1, czyli o 1,1% mniej od zbiorów z 2017 r.

 • 2018-10-23

  Mniejsze zapasy zbóż

  Zboża

  W sezonie 2018/2019 sporo zmalały krajowe zasoby zbóż, bo o 11,4% do 32,1 mln t, a całkowite zasoby mogą się zmniejszyć o 10% do 34,5 mln t.

 • 2018-10-21

  Spadek globalnych zbiorów zbóż

  Zboża

  W 2018 r. globalne zbiory zbóż, ale z wykluczeniem ryżu są oceniane na 2,072 mld t, tj. o 1,1% mniej od zbiorów z 2017 r., co w połączeniu z niższymi niż rok wcześniej zapasami początkowymi, spowodowało spadek zasobów całkowitych o 1,3% do 2,680 mld t.

 • 2018-08-31

  Produkcja krajowa zbóż

  Zboża

  Jak wynika z oceny GUS przeprowadzonej w połowie maja 2018 r. całkowity obszar zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami pod zbiory w 2018 r. wynosił 7,2 mln ha i był o 3% większa niż w roku poprzednim.

 • 2018-07-05

  IGC obniża swoje prognozy zbiorów zbóż w tym sezonie i zapowiada spadek zapasów

  Zboża

  W swojej lipcowej prognozie Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) skorygowała w dół (w stosunku do maja) oczekiwaną globalną produkcję zbóż w nowym sezonie (2018/19) do 2,077 mld ton (-13 mln t - r/r).

 • 2018-06-05

  Rynek zbóż w UE - Najnowsze prognozy Komisji Europejskiej

  Zboża

  Zdaniem Komisji Europejskiej UE zbierze w tym roku 304,4 mln ton zbóż, w porównaniu do 306,9 mln ton przed rokiem.

 • 2018-05-25

  Spadek światowych zbiorów zbóż

  Zboża

  Światowe zbiory zbóż, ale bez ryżu w 2017 r. wyniosły 2,093 mld t , czyli o 2,2% mniej niż w rekordowym 2016 r.

 • 2018-04-18

  Mniejsze zbiory zbóż na świecie

  Zboża

  Globalne zbiory zbóż z wykluczeniem ryżu w 2017 r. wyniosły 2,092 mld ton, a więc to o 2,3% mniej niż w rekordowym 2016 r.