| Autor: redakcja1

Wstępna ocena przezimowania upraw w 2022 r.

Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich GUS w lutym i marcu b.r. badań monolitowych i polowych wynika, że w 2022 roku uprawy ozime przezimowały podobnie jak w roku ubiegłym, a więc praktycznie bez strat.

Wstępna ocena przezimowania upraw w 2022 r.
Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie zimy był na ogół sprzyjający dla zimujących roślin. Notowane obniżki temperatury powietrza w pierwszej dekadzie stycznia (lokalnie poniżej -15°C przy gruncie) nie zagrażały oziminom. Powierzchnie upraw ozimych przeznaczone do zaorania po okresie zimowym są nieznaczne.

Oceniając stan upraw w końcu zimy można było stwierdzić, że są one w dobrej kondycji. Pogłębiający się z kolei w marcu niedobór opadów deszczu przyczynił się do obniżenia zapasów wody w glebie, przez co potrzeby wodne roślin uprawnych w tamtym czasie nie były w pełni zaspokojone. Intensywne opady śniegu na początku kwietnia, a później deszczu poprawiły stan uwilgotnienia gleby i w pełni zabezpieczały potrzeby wodne roślin.

Lokalnie w pierwszej, a na znacznym obszarze Polski w drugiej dekadzie marca nastąpiło ruszenie wegetacji roślin ozimych i trwałych użytków zielonych. W drugiej połowie marca sprzyjające warunki agrometeorologiczne umożliwiły wykonywanie pierwszych wiosennych prac polowych. Na sporym obszarze kraju rozpoczęto również siewy owsa, pszenicy jarej, jęczmienia jarego, buraków cukrowych oraz sadzenie ziemniaków. Zaznaczający się w marcu niedobór opadów deszczu przyczynił się do obniżki zapasów wody w glebie. Chłodne dni i noce w pierwszej połowie kwietnia hamowały wschody zbóż jarych oraz spowalniały wegetację zbóż ozimych, rzepaku i trwałych użytków zielonych. Występujące przymrozki zmniejszały również skuteczność wiosennego zwalczania chwastów na plantacjach ozimin.

Ostateczna ocena strat zimowych, jak i wiosennych oraz ocena stanu zasiewów upraw rolnych
i ogrodniczych zostanie przeprowadzona w drugiej połowie maja br.


Tagi:
źródło: