| Autor: deprezes

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017

Zysk netto Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas w 2017 r. wyniósł 279,7 mln zł, blisko trzykrotnie więcej niż w 2016 r. Istotny wpływ na wynik Grupy miał spadek kosztów integracji.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017
Konferencja prasowa w Centrali BGŻBNPParibas / Żródło: Gospodarz.tv/SB
Więcej materiałów video znajdziesz na kanale "telewizja rolnicza"
– Rok 2017 zakończyliśmy jako jeden w pełni zintegrowany bank. Ostatnie lata były okresem łączenia kilku instytucji, w dużej mierze koncentrowaliśmy się na wewnętrznych procesach, co generowało wysokie koszty integracji. W 2017 r. sfinalizowaliśmy procesy łączenia, co spowodowało, że koszty z tego tytułu były już znacznie niższe, a jednocześnie zrealizowane synergie przyniosły nam dalszą redukcję kosztów. Łączna baza kosztowa była o ponad 10% niższa. Czynniki te wpłynęły na znaczącą poprawę wyników Grupy. Nie oznacza to jednak, że możemy spocząć na laurach. Przeciwnie, pracujemy teraz intensywnie nad wielopłaszczyznową transformacją naszego Banku zmierzającą do poprawy rentowności zarówno po stronie dochodów, jak i kosztów. Nasza obecna pozycja nie odzwierciedla ani naszych ambicji, ani potencjału zintegrowanego Banku – mówi Przemysław Gdański, kierujący pracami Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

Dochód z działalności bankowej, wypracowany przez Grupę w 2017 roku, wyniósł 2.696,0 mln zł i był o 2,1% wyższy rok do roku. Roczna dynamika przychodów została zaburzona przez sprzedaż i efekt dekonsolidacji spółki zależnej BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (z wyłączeniem efektu dekonsolidacji dochód z działalności bankowej byłby wyższy o 3,1%). Wynik odsetkowy Grupy w 2017 r. wzrósł o 5,5% rdr, czyli o 100,6 mln zł dzięki wzrostowi przychodów o 3,1% przy jednoczesnym spadku kosztów odsetkowych o 2,6%. Wynik z tytułu opłat i prowizji obniżył się względem 2016 r. o 1,5% do 486,0 mln zł. Ogólne koszty administracyjne łącznie z amortyzacją, poniesione przez Grupę w 2017 r., wynosiły 1.680,9 mln zł i były niższe o 10,6% w stosunku do roku poprzedniego. Koszty pracownicze spadły o 7,7% przede wszystkim w rezultacie zmniejszenia zatrudnienia o 439 etatów. Pozostałe koszty administracyjne obniżyły się o 12,7% głównie w wyniku niższych kosztów BFG oraz optymalizacji kosztów utrzymania nieruchomości oraz kosztów IT. WskaĽnik kosztów do dochodów, z wyłączeniem kosztów integracji, spadł w 2017 r. do 61,0% z 64,6% w 2016 r. i 74,2% w 2015 r.Tagi:
źródło: