| Autor: redakcja6

NIK skontrolował ośrodki doradztwa rolniczego

Z badań przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli wynika, że aż 80% gospodarzy, którzy korzystali kiedykolwiek z ośrodków doradztwa rolniczego, jest zadowolonych z fachowych porad i pomocy ze strony wojewódzkich ODR-ów.

NIK skontrolował ośrodki doradztwa rolniczego

Po porady do wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego udają się najczęściej producenci pochodzący z gospodarstw rolnych do 20 ha (66%). Zazwyczaj są oni usatysfakcjonowani poziomem i jakością świadczonych usług, które najczęściej przeprowadzane są w formie szkoleń, konsultacji, pomocy w wypełnianiu wniosków o przyznanie pomocy unijnej oraz sporządzaniu planów rolnośrodowiskowych.

Niemniej, w trakcie przeprowadzonych badań zauważono, że spora część właścicieli gospodarstw nie jest zadowolona z oferty ośrodków. Według danych ankietowych NIP, większość gospodarzy (64,4%) nie korzysta w ogóle z doradztwa, jako główne przyczyny podając zbyt niską jakość oferty doradczej (48,7%) i niewystarczające przygotowanie merytoryczne kadry (12%). Spośród 18 tys. ankietowanych, tylko niecała połowa, bo 47,8%.

W związku z tym Najwyższa Izba Kontroli zachęca do wprowadzenia standaryzacji działalności ośrodków wojewódzkich w taki sposób, aby wszystkie spełniały potrzeby i wymagania polskich rolników.

Ponadto przeprowadzona kontrola wykazała, że wojewódzkie ośrodki najmniej mogą zaoferować gospodarzom większych gospodarstw, którzy o porady zwracali się do innych podmiotów. Według NIK, należy zatem zadbać, aby nowoczesne i specjalistyczne gospodarstwa wymagają bardziej sprecyzowanej i specjalistycznej oferty doradczej, indywidualnie dostosowanej do rodzaju działalności oraz specjalizacji produkcji.

Problemem okazała się także rzetelność podmiotów prywatnych firm doradczych, których zadaniem jest pomoc w uzyskaniu dotacji unijnych. Kontrole przeprowadzone na 139 podmiotach przez Centrum Doradztwa Rolniczego wykazały sporo nieprawidłowości w ich działaniu. W związku z tym akredytacje zostały cofnięte aż 11 przedsiębiorstwom. Jednocześnie Centralne Biuro Antykorupcyjne wykryło, że 9 firm doradczych sfałszowało dokumenty wyłudzając tym samym około 636 mln zł. Wszystko to doprowadziło do tego, że NIK przekazało Centrum Doradztwa Rolniczego zalecenie, aby skontrolować działalność akredytowanych firm doradczych.

Kontrolerzy NIK zwrócili również uwagę na zbyt duże różnice pomiędzy ośrodkami doradztwa rolniczego w cenach za te same usługi.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!