| Autor: redakcja1

Będą rekompensaty dla producentów trzody chlewnej ze stref ASF

Kolejny nabór wniosków na bioasekurację odbędzie się w listopadzie.

Będą rekompensaty dla producentów trzody chlewnej ze stref ASF
W swojej odpowiedzi Minister wskazał również, że, tu cytat: "ponadto prowadzone są prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu uruchomienie w 2020 r. pomocy na wyrównanie obniżonych dochodów dla producentów świń prowadzących działalność rolniczą na obszarze objętym częścią II lub III załącznika do decyzji 2014/709/UE lub zapowietrzonym lub zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF)".


Tagi:
źródło: