| Autor: mikolaj

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne po raz czternasty

W 2016 roku, po raz czternasty, odbędzie się konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" organizowany przez Agencję Nieruchomości Rolnych w kategorii zakładów rolnych oraz przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w kategorii gospodarstw indywidualnych. Honorowy patronat nad XIV edycją Konkursu objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne po raz czternasty

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Współorganizatorami konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" są: Ministerstwo Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa RP, Sekretariat Rolnictwa NSZZ „Solidarność”.

W dotychczasowych trzynastu jego edycjach wzięło udział ponad tysiąc zakładów rolnych, zatrudniających około 11 tysięcy pracowników.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w trakcie pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach rolnych. Oceniane będą następujące elementy: wskaźniki dotyczące wypadków – częstość i ciężkość oraz procentowa wysokość składki wypadkowej. Brane będą też pod uwagę: ład i porządek w gospodarstwie, prace modernizacyjne służące zmniejszaniu uciążliwości ręcznych prac transportowych, poprawność sporządzania oceny ryzyka zawodowego oraz innowacyjne rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.Tagi:
źródło: