| Autor: redakcja6

Konkurs "Bezpiecznie na wsi to podstawa - środki chemiczne to nie zabawa" rozstrzygnięty

W Sali Kolumnowej Sejmu RP odbył się finał VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa, środki chemiczne to nie zabawa”. Organizatorem konkursu była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Konkurs - To bardzo ważna inicjatywa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – podkreślił podsekretarz stanu Rafał Romanowski dodając, że – pozwala ona na zwiększenie zainteresowania nauczycieli oraz dzieci problematyką bezpieczeństwa w środowisku wiejskim.
 
Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym.
 
- Cieszy liczny udział w konkursie, co potwierdza liczba ponad 34 tysięcy uczestniczących w nim dzieci z ponad 2600 szkół – poinformował wiceminister Romanowski i dodał, że ograniczenie ilości wypadków wśród dzieci jest najważniejszym celem tego konkursu.
 
W szkołach, które zgłosiły chęć uczestnictwa w konkursie, organizowano spotkania szkoleniowe dzieci z pracownikami KRUS. Ich celem było merytoryczne przygotowanie młodych artystów.
 
- Do ograniczenia wypadków przyczynia się też modernizacja gospodarstw rolnych. To działanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  cieszy się dużym zainteresowaniem, a pochodzące z niego środki sprzyjają poprawie bezpieczeństwa w prowadzeniu gospodarstwa – zwrócił uwagę wiceminister Romanowski podkreślając jednocześnie znaczenie kompleksowego rozwoju obszarów wiejskich, które pozwoli na poprawę jakości życia na tych terenach.
 
Wiceminister złożył serdeczne gratulacje młodym artystom, którzy najtrafniej przedstawili zagadnienie bezpieczeństwa na terenach wiejskich oraz ich nauczycielom i opiekunom.


Tagi:
źródło: