| Autor: redakcja1

Czerwiec nie przyniósł zmian w nastrojach polskich konsumentów

Czerwcowy odczyt wskaźnika nastrojów konsumenckich pozostał niemal na niezmienionym poziomie w stosunku do maja.

Czerwiec nie przyniósł zmian w nastrojach polskich konsumentów
Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje wśród polskich konsumentów, wyniósł w czerwcu -3,6 i był jedynie o 0,2 p.p. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W czerwcu składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

– nastąpiła poprawa ocen bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – wzrost o 4,9 p.p., z poziomu -9,4 do -4,5;

– nastąpiło pogorszenie ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – spadek o 5 p.p., z poziomu 2,6 do -2,4;

– nastąpiło pogorszenie ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – spadek o 4,3 p.p., z poziomu -15,9 do -20,2;

– nastąpił wzrost skłonności do zakupów – wzrost o 5,3 p.p., z poziomu 7,3 do 12,6.


Tagi:
źródło: