| Autor: redakcja1

Czynniki mające wpływ na rozwój gospodarstw rolnych

W 2020 r. użytkownicy gospodarstw rolnych wskazywali dopłaty unijne, analogicznie jak w latach poprzednich, jako główny czynnik wspierający rozwój gospodarstw rolnych.

Czynniki mające wpływ na rozwój gospodarstw rolnych
Należy przy tym zauważyć, że w opinii około 34% respondentów, tj. o ponad 5% mniej niż w 2019 r., nie wystąpiły żadne czynniki sprzyjające rozwojowi gospodarstw rolnych.
 
Ponad 92% użytkowników wskazało na występowanie barier utrudniających rozwój gospodarstw rolnych.
 
Największe bariery, na jakie napotykali rolnicy chcący rozwijać produkcję rolniczą odnosiły się do zbyt niskich cen wytwarzanych produktów rolnych, niesprzyjających warunków atmosferycznych, a także zbyt wysokich cen środków produkcji.


Tagi:
źródło: