| Autor: redakcja1

Dobre wyniki eksportu artykułów rolno-spożywczych

Od stycznia do czerwca 2020 r. sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę wyniosła 16,4 mld EUR, a więc to więcej o 7% niż rok wcześniej.

Dobre wyniki eksportu artykułów rolno-spożywczych
Na wzrost eksportu miały wpływ głownie bardzo dobre wyniki sprzedaży zagranicznej w pierwszym kwartale br. oraz ożywienie w wysyłce w czerwcu br. mające odzwierciedlenie w wyższych przychodach krajowych eksporterów.
 
Do zwyżki wywozu przyczyniła się, mająca miejsce w pierwszym kwartale br., deprecjacja waluty krajowej wobec euro i dolara amerykańskiego oraz w dalszym ciągu sprzyjający dla eksporterów kurs złotego w drugim kwartale br. Sytuacja ta miała korzystny wpływ na konkurencyjność cenową produkowanych w Polsce artykułów rolno-spożywczych na rynku międzynarodowym.
 
Jednocześnie import wyniósł 11 mld EUR i był o 4,8% większy niż w pierwszym półroczu 2019 r. Dynamika wzrostu eksportu przewyższała tempo zwyżki przywozu, w efekcie czego dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z tym samym czasem 2019 r. o 11,8% do 5,4 mld EUR.


Tagi:
źródło: