| Autor: redakcja1

Trzy działania z PROW 2014-2020 wdrażane przez samorządy

Działania PROW wdrażane przez samorządy: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, Lokalne Grupy Działania i Lokalne Strategie Rozwoju.

Trzy działania z PROW 2014-2020 wdrażane przez samorządy
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
 
18 września br. zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1414). Minister wystosował, do samorządów województw odpowiedzialnych za ogłoszenie naborów, pismo o pilnym uruchomieniu konkursów w tym zakresie.
 
Wsparcie przeznaczone jest na sfinansowanie kosztów budowy, przebudowy lub zmiany nawierzchni dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych. W przypadku operacji dotyczących dróg wewnętrznych należy zaznaczyć, że w wyniku realizacji operacji droga ta musi uzyskać status drogi publicznej, natomiast przez zmianę nawierzchni należy rozumieć zmianę wpływającą na poprawę jakości drogi np. z szutrowej na asfaltową albo z gruntowej na brukową lub asfaltową.
 
Ponadto w ramach operacji sfinansowane mogą być także koszty budowy kanałów technologicznych związanych z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego jak również koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji.
 
Nabory wniosków ogłaszane są przez samorządy województw. Do 9 października 2015 r. cztery samorządy poinformowały o naborach planowanych od listopada 2015 r. do stycznia 2016 r. Samorządy województw przeznaczyły na realizację inwestycji drogowych ponad 335 mln EUR wsparcia z EFFROW.
 
Lokalne Grupy Działania
 
W lipcu br. (od 10 do 31 lipca) samorządy województw uruchomiły wsparcie przygotowawcze dla lokalnych grup działania (LGD) na przygotowanie lokalnych strategii rozwoju (LSR) na okres 2014-2020. Z tych środków przekazywanych w formie płatności ryczałtowych LGD mogą finansować nie tylko koszty związane z konsultowaniem LSR ze społecznością lokalną, prowadzeniem badań czy analiz, lecz także koszty związane z utrzymaniem biura i pracowników. Stosowne rozporządzenie to rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 851).

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!