| Autor: redakcja1

Eksport produktów rolno-spożywczych z Polski do Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania jest drugim po Niemczech partnerem handlowym Polski pod kątem wartości eksportu produktów rolno-spożywczych.

Eksport produktów rolno-spożywczych z Polski do Wielkiej Brytanii
W czasie pierwszych siedmiu miesięcy 2020 r. do Wielkiej Brytanii wysłano towary o wartości 1,7 mld EUR, a więc to więcej o 7% w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. Udział Wielkiej Brytanii w wartości polskiego wywozu produktów rolno-spożywczych ogółem wyniósł 9%.
 
Udział towarów rolno-spożywczych przywożonych z Wielkiej Brytanii do Polski w wartości polskiego importu ogółem tych towarów w ostatnich latach kształtuje się na stabilnym poziomie 3%. W miesiącach styczeń–lipiec 2020 r. w odniesieniu do porównywalnego okresu roku poprzedniego wartość produktów rolno-spożywczych sprowadzanych z Wielkiej Brytanii do Polski zwiększyła się o 13% z 367 mln EUR do 413 mln EUR.
 
W latach 2009–2019 tempo wzrostu przychodów z eksportu znacząco przewyższyło dynamikę zwyżki importu, co spowodowało systematyczny wzrost dodatniego salda obrotów. W 2019 r. dodatnie saldo obrotów wyniosło 2,1 mld EUR i było minimalnie wyższe niż w 2018 r. oraz ponad czterokrotnie większe niż w 2009 r. W okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2020 r. dodatnie saldo wynosiło 1,3 mld EUR względem 1,2 mld EUR w tym samym okresie 2019 r.


Tagi:
źródło: