| Autor: redakcja1

Energia cieplna w Polsce

Na koniec 2021 r. w Polsce długość sieci cieplnej wyniosła 25 238,7 km, z czego 95,8% zlokalizowanej było w miastach.

Energia cieplna w Polsce
Największe zagęszczenie sieci cieplnej wystąpiło na terenach województw: śląskiego - 19,8 km na 100 km2, małopolskiego - 9 km na 100 km2, pomorskiego i łódzkiego - po 6,8 km na 100 km2 oraz mazowieckiego - 6,4 km na 100 km2, natomiast najmniejsze – w województwach: podlaskim - 2,6 km na 100 km2, lubuskim i warmińsko-mazurskim - po 2,7 km na 100 km2 oraz zachodniopomorskim - 3,1 km na 100 km2.

W 2021 r. sprzedano 211,7 tys. TJ energii cieplnej, z czego na potrzeby ogrzewania budynków mieszkalnych 166,5 tys. TJ , czyli 78,6%. Około 208,7 tys. TJ - 98,6% energii cieplnej sprzedano mieszkańcom miast, w tym około 164,6 tys. TJ na potrzeby ogrzewania budynków mieszkalnych.

W 2021 r. w strukturze paliw wykorzystanych do produkcji energii cieplnej na cele grzewcze największy udział stanowiły paliwa stałe - 61,9% i gazowe - 36,1%, natomiast najmniej energii cieplnej na cele grzewcze wyprodukowano przy wykorzystaniu paliw olejowych - 2%.


Tagi:
źródło: