| Autor: redakcja1

Energia geotermalna

Energia geotermalna jest to ciepło uzyskiwane z głębi ziemi w postaci gorącej wody lub pary wodnej.

Energia geotermalna
Energia geotermalna jest użytkowana bezpośrednio jako ciepło grzewcze na potrzeby komunalnych oraz w procesach produkcyjnych w rolnictwie, a także do wytwarzania energii elektrycznej, tj. przy wykorzystaniu pary suchej lub solanki o wysokiej entalpii.
 
Przedstawione dane wskazują, że w latach 2014–2018 miała miejsce stopniowa zwyżka wykorzystania energii geotermalnej. W 2018 r. zużycie jej było o 17% wyższe od zużycia w 2014 r. Energia geotermalna stosowana była do zaspokajania zapotrzebowania na ciepło, w 2018 r. – 75% zużycia w gospodarstwach domowych oraz 25% w handlu i usługach.

 Tagi:
źródło: