| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny towarami

Największy udział w wywozie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 88%, w tym UE 76,2%, a w imporcie z krajami rozwiniętymi – 61%, w tym UE 52,2%, względem odpowiednio 86,7%, w tym UE 75,7% i 64,9%, w tym UE 56,6% w porównywalnym okresie 2021 roku.

Handel zagraniczny towarami
Natomiast najmniejszy udział zaobserwowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w wywozie ogółem wyniósł 4,3%, a w imporcie 9,4%, wobec odpowiednio 5,3% i 6,5% w porównywalnym okresie 2021 r. Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 87,9 mld PLN oraz z krajami Europy Środkowo-Wschodniej minus 21,4 mld PLN.

Natomiast dodatnie saldo otrzymano w obrotach z krajami rozwiniętymi 79,3 mld PLN, w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 70,9 mld PLN.
 


Tagi:
źródło: