| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny z wybranymi krajami

W pierwszym kwartale 2022 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku w eksporcie ani w imporcie w porównaniu do porównywalnego okresu 2021 roku.

Handel zagraniczny z wybranymi krajami
Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,7% eksportu, a importu ogółem – 65,5%.

Udział Niemiec w wywozie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 1,4 p. proc. i wyniósł 27,7%, a w imporcie zmalał o 1,7 p. proc. i stanowił 20,4%. Dodatnie saldo wyniosło 20,1 mld PLN względem 23,6 mld PLN w tym samym okresie 2021 roku.

 


Tagi:
źródło: