| Autor: redakcja1

Jakość handlowa napojów bezalkoholowych w 2022 r.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową napojów bezalkoholowych (gazowanych i niegazowanych). Kontrolą objęto łącznie 108 podmiotów, w tym 70 sklepów i 38 producentów.

Jakość handlowa napojów bezalkoholowych w 2022 r.
Cechy organoleptyczne

Oceną organoleptyczną objęto 42 partie. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Badania laboratoryjne

Parametry fizykochemiczne sprawdzono w 138 partiach, z czego 7 zakwestionowano (5,1%). Wykryte nieprawidłowości dotyczyły obecności niedeklarowanych substancji słodzących i konserwujących, zawyżonej gęstości oraz zawartości cukrów i ekstraktu.

Oznakowanie

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 213 partii, z czego w 33 stwierdzono nieprawidłowości (15,5%). Dotyczyły one m.in.: 
  • Stosowania nazwy sugerującej, że produkt jest wodą gazowaną z dodatkiem soku owocowego, podczas gdy był to napój bezalkoholowy gazowany, którego smak nadany został jedynie przez zastosowany aromat (np. „… smak limetka z miętą gazowana”).
  • Podania nazwy „Napój gazowany smak Kwas Chlebowy” gdzie słowa „KWAS CHLEBOWY” zostały podane znacznie większą czcionką niż pozostała część nazwy, przy jednoczesnym zastosowaniu rysunku kłosów zboża sugerującego, że jest to kwas chlebowy, a nie napój o smaku kwasu chlebowego z dodatkiem substancji konserwującej.
  • Nieprawidłowego oznakowania w zakresie składu, m.in. braku wyszczególnienia w wykazie składników wszystkich użytych składników (w tym wchodzących w skład składnika złożonego) czy niewłaściwego określenia kategorii użytych substancji dodatkowych.
  • Nieprawidłowego oznakowania datą minimalnej trwałości.
  • Braku oznakowania w języku polskim.
  • Braku lub podania w nieprawidłowy sposób deklaracji „zawiera substancje słodzące”.


Tagi:
źródło: