| Autor: redakcja1

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy(IUNG-PIB) w Puławach zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce
W czwartym okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2024 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, była ujemna, wynosiła -118 mm. Deficyt wody w obecnym okresie w stosunku do poprzedniego okresu sześciodekadowego uległ zwiększeniu o 25 mm.
 
Największe niedobory wody notowano na obszarze Pojezierza Mazurskiego, na Polesiu oraz na Nizinie Mazowieckiej i Podlaskiej od -180 do -209 mm. Duży deficyt wody wystąpił również na Nizinie Podlaskiej, Mazowieckiej, Śląskiej, Wyżynie Lubelskiej oraz we wschodniej części Pojezierza Pomorskiego od -140 do -179 mm. Na dużym obszarze Polski niedobór wody wynosił od -120 do -139 mm. W południu kraju niedobory wody były najmniejsze od -50 do -119 mm.
 
W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w czwartym okresie raportowania stwierdza się wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski., powodujące straty w plonach monitorowanych upraw przynajmniej o 20%w stosunku do plonów uzyskanych w przeciętnych wieloletnich warunkach pogodowych.
 
Susza rolnicza występowała na terenie wszystkich województw:
 • Podlaskiego,
 • Warmińsko-mazurskiego,
 • Kujawsko-pomorskiego,
 • Mazowieckiego,
 • Łódzkiego,
 • Pomorskiego,
 • Lubuskiego,
 • Dolnośląskiego,
 • Wielkopolskiego,
 • Zachodniopomorskiego,
 • Lubelskiego,
 • Opolskiego,
 • Śląskiego,
 • Podkarpackiego,
 • Świętokrzyskiego,
 • Małopolskiego.
 
Susza występowała w jedenastu uprawach:
 • Zbóż jarych,
 • Zbóż ozimych,
 • Krzewów owocowych,
 • Truskawek,
 • Rzepaku i rzepiku,
 • Roślin strączkowych,
 • Kukurydzy na ziarno,
 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Drzew owocowych,
 • Warzyw gruntowych,
 • Tytoniu.
 
W czwartym okresie raportowania od 21 kwietnia do 20 czerwca 2024 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach notowano w 1783 gminach (71,98% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 13 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 26,31% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 10,75 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania).

 
Zasięg suszy w uprawach zbóż jarych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
1. podlaskie 118 118 100,00 51,34
2. warmińsko-mazurskie 116 116 100,00 50,08
3. kujawsko-pomorskie 144 143 99,31 31,38
4. mazowieckie 314 305 97,13 54,41
5. łódzkie 177 171 96,61 46,54
6. pomorskie 123 118 95,93 36,87
7. lubuskie 82 75 91,46 24,60
8. dolnośląskie 169 141 83,43 9,58
9. wielkopolskie 226 182 80,53 15,76
10. zachodniopomorskie 113 89 78,76 8,71
11. lubelskie 213 159 74,65 18,18
12. opolskie 71 44 61,97 6,02
13. śląskie 167 63 37,72 4,48
14. podkarpackie 160 37 23,12 2,18
15. świętokrzyskie 102 20 19,61 0,50
16. małopolskie 182 2 1,10 0,13
 
Suszę rolniczą odnotowano także w uprawach zbóż ozimych. W tych uprawach notowano ją w 1528 gminach (61,69% gmin Polski), nastąpiło zwiększenieo 10,98 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 16,84% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 7,34 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania).
 
 
Zasięg suszy w uprawach zbóż ozimych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
1. warmińsko-mazurskie 116 116 100,00 34,36
2. podlaskie 118 116 98,31 37,93
3. pomorskie 123 115 93,5 21,67
4. mazowieckie 314 293 93,31 40,23
5. kujawsko-pomorskie 144 132 91,67 14,35
6. łódzkie 177 154 87,01 32,32
7. lubuskie 82 65 79,27 12,59
8. dolnośląskie 169 121 71,6 4,5
9. lubelskie 213 130 61,03 11,12
10. wielkopolskie 226 134 59,29 6,57
11. zachodniopomorskie 113 55 48,67 3,35
12. opolskie 71 34 47,89 2,48
13. śląskie 167 35 20,96 1,48
14. podkarpackie 160 19 11,88 0,86
15. świętokrzyskie 102 8 7,84 0,2
16. małopolskie 182 1 0,55 0
 
Suszę notowano również w uprawach krzewów owocowych. Notowano ją w 1469 gminach (59,31% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 24,23 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 17,07% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 12,33 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania).

 
Zasięg suszy w uprawach krzewów owocowych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
1. warmińsko-mazurskie 116 115 99,14 36,07
2. podlaskie 118 114 96,61 38,30
3. mazowieckie 314 291 92,68 41,21
4. pomorskie 123 112 91,06 22,79
5. kujawsko-pomorskie 144 130 90,28 15,32
6. łódzkie 177 150 84,75 32,57
7. lubuskie 82 60 73,17 11,43
8. dolnośląskie 169 113 66,86 4,14
9. lubelskie 213 122 57,28 11,24
10. wielkopolskie 226 128 56,64 5,90
11. zachodniopomorskie 113 49 43,36 2,94
12. opolskie 71 29 40,85 2,20
13. śląskie 167 30 17,96 1,06
14. podkarpackie 160 18 11,25 0,75
15. świętokrzyskie 102 8 7,84 0,17
 
Suszę rolniczą odnotowano także w uprawach truskawek, notowano ją w 1271 gminach (51,31% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 9,49 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 13,46% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 6,68 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania).
 
Zasięg suszy w uprawach truskawek
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
1. warmińsko-mazurskie 116 110 94,83 31,06
2. mazowieckie 314 281 89,49 34,69
3. podlaskie 118 103 87,29 33,49
4. pomorskie 123 105 85,37 16,40
5. kujawsko-pomorskie 144 122 84,72 9,15
6. łódzkie 177 141 79,66 25,54
7. lubuskie 82 45 54,88 7,53
8. dolnośląskie 169 87 51,48 2,38
9. lubelskie 213 99 46,48 8,35
10. wielkopolskie 226 94 41,59 3,19
11. opolskie 71 22 30,99 1,07
12. zachodniopomorskie 113 30 26,55 1,57
13. śląskie 167 19 11,38 0,42
14. podkarpackie 160 9 5,62 0,39
15. świętokrzyskie 102 4 3,92 0,06
 
Suszę notowano również w uprawach rzepaku i rzepiku. Notowano ją w 1165 gminach (47,03% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 44,69 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 10,09% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 9,92 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania).
 
Zasięg suszy w uprawach rzepaku i rzepiku.
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
1. warmińsko-mazurskie 116 108 93,10 24,56
2. mazowieckie 314 272 86,62 27,21
3. podlaskie 118 101 85,59 27,03
4. pomorskie 123 97 78,86 11,12
5. łódzkie 177 135 76,27 18,42
6. kujawsko-pomorskie 144 109 75,69 5,30
7. lubuskie 82 38 46,34 4,75
8. dolnośląskie 169 75 44,38 1,50
9. lubelskie 213 85 39,91 5,72
10. wielkopolskie 226 76 33,63 2,00
11. opolskie 71 19 26,76 0,74
12. zachodniopomorskie 113 28 24,78 1,09
13. śląskie 167 10 5,99 0,17
14. podkarpackie 160 9 5,62 0,22
15. świętokrzyskie 102 3 2,94 0,02
 
Suszę odnotowano w uprawach roślin strączkowych. Notowano ją w 918 gminach (37,06% gmin Polski). Suszę notowano na obszarze 7,20% gruntów ornych kraju.
 
Zasięg suszy w uprawach roślin strączkowych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
1. warmińsko-mazurskie 116 101 87,07 19,42
2. mazowieckie 314 253 80,57 20,74
3. podlaskie 118 88 74,58 20,52
4. pomorskie 123 86 69,92 6,39
5. łódzkie 177 110 62,15 12,68
6. kujawsko-pomorskie 144 75 52,08 2,56
7. lubelskie 213 65 30,52 3,56
8. lubuskie 82 23 28,05 2,79
9. dolnośląskie 169 44 26,04 0,72
10. wielkopolskie 226 46 20,35 0,83
11. opolskie 71 9 12,68 0,33
12. zachodniopomorskie 113 12 10,62 0,34
13. śląskie 167 4 2,40 0,03
14. podkarpackie 160 2 1,25 0,00
 
Suszę notowano także w uprawach kukurydzy na ziarno. Notowano ją w 681 gminach (27,49% gmin Polski). Suszę notowano na obszarze 3,94% gruntów ornych kraju.
 
Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na ziarno
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
1. warmińsko-mazurskie 116 90 77,59 10,45
2. mazowieckie 314 225 71,66 12,31
3. podlaskie 118 73 61,86 12,18
4. pomorskie 123 66 53,66 2,75
5. łódzkie 177 89 50,28 6,62
6. kujawsko-pomorskie 144 40 27,78 0,75
7. lubelskie 213 40 18,78 1,74
8. lubuskie 82 13 15,85 1,39
9. dolnośląskie 169 17 10,06 0,27
10. wielkopolskie 226 21 9,29 0,21
11. zachodniopomorskie 113 6 5,31 0,05
12. opolskie 71 1 1,41 0,00
 
Suszę notowano również w uprawach kukurydzy na kiszonkę. Notowano ją w 681 gminach (27,49% gmin Polski). Suszę notowano na obszarze 3,94% gruntów ornych kraju.
 
Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na kiszonkę
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
1. warmińsko-mazurskie 116 90 77,59 10,45
2. mazowieckie 314 225 71,66 12,31
3. podlaskie 118 73 61,86 12,18
4. pomorskie 123 66 53,66 2,75
5. łódzkie 177 89 50,28 6,62
6. kujawsko-pomorskie 144 40 27,78 0,75
7. lubelskie 213 40 18,78 1,74
8. lubuskie 82 13 15,85 1,39
9. dolnośląskie 169 17 10,06 0,27
10. wielkopolskie 226 21 9,29 0,21
11. zachodniopomorskie 113 6 5,31 0,05
12. opolskie 71 1 1,41 0,00
 
Suszę notowano w uprawach drzew owocowych. Notowano ją w 338 gminach (13,65% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 13,13 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 1,54% gruntów ornych kraju, nastąpiło zwiększenie o 1,51 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania.
 
Zasięg suszy w uprawach drzew owocowych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
1. warmińsko-mazurskie 116 69 59,48 4,57
2. podlaskie 118 56 47,46 6,00
3. mazowieckie 314 136 43,31 5,51
4. łódzkie 177 40 22,60 1,40
5. pomorskie 123 23 18,70 0,55
6. lubelskie 213 11 5,16 0,22
7. kujawsko-pomorskie 144 3 2,08 0,02
 
Suszę notowano także w uprawach warzyw gruntowych. Notowano ją w 144 gminach (5,81% gmin Polski). Suszę notowano na obszarze 0,45% gruntów ornych kraju.
 
Zasięg suszy w uprawach warzyw gruntowych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
1. warmińsko-mazurskie 116 44 37,93 1,47
2. podlaskie 118 28 23,73 1,61
3. mazowieckie 314 56 17,83 1,78
4. łódzkie 177 12 6,78 0,26
5. pomorskie 123 4 3,25 0,06
 
Suszę notowano także w uprawach tytoniu. Notowano ją w 144 gminach (5,81% gmin Polski). Suszę notowano na obszarze 0,45% gruntów ornych kraju.
 
Zasięg suszy w uprawach tytoniu
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
1. warmińsko-mazurskie 116 44 37,93 1,53
2. podlaskie 118 28 23,73 1,61
3. mazowieckie 314 56 17,83 1,87
4. łódzkie 177 12 6,78 0,26
5. pomorskie 123 4 3,25 0,06
 
Tegoroczny kwiecień pod względem temperatury powietrza był ciepły. Najwyższą temperaturę notowano w części południowej kraju od 11 do 12°C, a najniższą w części północnej od 7 do 9°C. Przy czym w stosunku do wielolecia część Polski zachodniej, północnej oraz północno-wschodniej była cieplejsza o 1,5-2,0°C a wschodnia oraz południowo wschodnia część kraju była cieplejsza od normy od 2 do 2,5°C.
 
W maju najchłodniej było w Polsce na obszarach górskich oraz na Pobrzeżu (poniżej 14°C). Na północ od gór i na południe od Pobrzeża notowano temperaturę od 14 do 16°C. Najwyższa temperaturę powietrza (16°C) wystąpiła na przeważającym obszarze kraju. Miesiąc ten był ciepły z temperaturą wyższą od 2 do 4°C od normy wieloletniej.
 
W pierwszej dekadzie czerwca najcieplej było w południowo-wschodniej Polsce od 17 do 19°C. Natomiast najchłodniej w części północno-zachodniej od 14 do 16°C. Na pozostałym terytorium kraju notowano od 16 do 17°C. Natomiast w drugiej dekadzie czerwca najchłodniej było na Pojezierzu Pomorskim i w obszarach górskich (poniżej 14°C), na pozostałym terytorium kraju notowano od 14 do 17°C. Temperaturę powyżej 17°C notowano na wschodzie Polski.
 
Kwiecień pod względem opadowym na terenie kraju był bardzo zróżnicowany. Największe opady notowano w północnej i południowej części kraju wynoszące od 40 do 70 mm (tj. 100-180% normy wieloletniej). Na pozostałej części Polski opady były już mniejsze od 10 do 40 mm, stanowiące od 40 do 100% normy.
 
W maju najmniejsze opady, poniżej 15 mm, notowano na Mazowszu, Podlasiu, Polesiu Lubelskim oraz na Wyżynie Lubelskiej, stanowiły na tych terenach od 10 do 30% normy wieloletniej. Natomiast najwyższe opady, powyżej 50 mm a nawet 100 mm wystąpiły na obszarach górskich, w północno-zachodniej oraz w zachodniej części kraju, stanowiące od 90 do 120% normy. Na pozostałym terytorium Polski opady odnotowano od 15 do 50 mm, które stanowiły od 30 do 90% normy wieloletniej.
 
W pierwszej i drugiej dekadzie czerwca najwyższe opady atmosferyczne powyżej 50 mm a nawet 100 mm wystąpiły w południowo-wschodniej Polsce. Natomiast najniższe w części północno-zachodniej kraju a także na Warmii, Kaszubach oraz w zachodniej części Niziny Śląskiej od poniżej 5 do 15 mm. Na pozostałym terytorium kraju opady notowano od 15 do 50 mm.
 
W pierwszym raporcie notowano stosunkowo niskie wartości ewapotranspiracji potencjalnej wynoszące 2,6 mm/dzień. Natomiast w drugim raporcie ewapotranspiracja wzrosła do 3,0 mm/dzień w trzecim do 3,1 mm/dzień, a w czwartym do 3,5 mm /dzień. Znaczny wzrost ewapotranspiracji w czwartym okresie oraz stosunkowo niskie opady atmosferyczne były przyczyna, że wzrósł deficyt wody na przeważającym obszarze kraju.
 
W tegorocznym okresie wegetacyjnym od 21 marca do 20 czerwca opracowano cztery raporty dotyczące monitoringu suszy rolniczej. W tym okresie stwierdzono niedobory wody powodujące obniżenie plonów przynajmniej o 20% w stosunku do plonów uzyskiwanych w średnich warunkach pogodowych dla upraw:
 • Zbóż jarych,
 • Zbóż ozimych,
 • Truskawek,
 • Krzewów owocowych,
 • Rzepaku i rzepiku,
 • Roślin strączkowych,
 • Kukurydzy na ziarno,
 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Drzew owocowych,
 • Warzyw gruntowych,
 • Tytoniu.
Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach zbóż jarych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
1. kujawsko-pomorskie 144 144 100,00 41,16
2. mazowieckie 314 314 100,00 70,88
3. podlaskie 118 118 100,00 58,15
4. warmińsko-mazurskie 116 116 100,00 53,98
5. łódzkie 177 176 99,44 60,30
6. lubelskie 213 210 98,59 51,78
7. pomorskie 123 121 98,37 42,71
8. wielkopolskie 226 222 98,23 36,97
9. lubuskie 82 79 96,34 31,95
10. dolnośląskie 169 155 91,72 19,55
11. świętokrzyskie 102 89 87,25 18,95
12. zachodniopomorskie 113 95 84,07 10,74
13. opolskie 71 48 67,61 10,08
14. podkarpackie 160 93 58,12 9,66
15. śląskie 167 79 47,31 10,99
16. małopolskie 182 8 4,40 0,79
  Polska 2477 2067 83,45 38,82
 
Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach zbóż ozimych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
1. mazowieckie 314 314 100,00 61,14
2. podlaskie 118 118 100,00 45,83
3. warmińsko-mazurskie 116 116 100,00 37,37
4. kujawsko-pomorskie 144 142 98,61 22,47
5. łódzkie 177 174 98,31 46,35
6. lubelskie 213 209 98,12 39,11
7. pomorskie 123 118 95,93 26,24
8. wielkopolskie 226 215 95,13 24,13
9. lubuskie 82 74 90,24 21,77
10. dolnośląskie 169 148 87,57 13,94
11. świętokrzyskie 102 84 82,35 14,65
12. opolskie 71 42 59,15 5,73
13. zachodniopomorskie 113 61 53,98 4,19
14. podkarpackie 160 77 48,12 7,46
15. śląskie 167 59 35,33 5,47
16. małopolskie 182 6 3,30 0,32
  Polska 2477 1957 79,01 28,50
 
Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach truskawek
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
1. mazowieckie 314 314 100,00 58,21
2. lubelskie 213 209 98,12 38,78
3. warmińsko-mazurskie 116 112 96,55 34,59
4. łódzkie 177 170 96,05 40,48
5. podlaskie 118 112 94,92 42,17
6. kujawsko-pomorskie 144 134 93,06 16,98
7. pomorskie 123 107 86,99 20,03
8. wielkopolskie 226 193 85,40 19,04
9. dolnośląskie 169 137 81,07 12,80
10. lubuskie 82 63 76,83 15,15
11. świętokrzyskie 102 78 76,47 10,97
12. opolskie 71 35 49,30 3,78
13. podkarpackie 160 66 41,25 6,09
14. zachodniopomorskie 113 34 30,09 2,00
15. śląskie 167 40 23,95 2,79
16. małopolskie 182 5 2,75 0,04
  Polska 2477 1809 73,03 25,30
 
Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach krzewów owocowych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
1. mazowieckie 314 314 100,00 58,04
2. warmińsko-mazurskie 116 116 100,00 39,13
3. podlaskie 118 117 99,15 43,79
4. lubelskie 213 207 97,18 35,01
5. kujawsko-pomorskie 144 137 95,14 20,13
6. pomorskie 123 114 92,68 27,68
7. łódzkie 177 164 92,66 39,73
8. lubuskie 82 65 79,27 14,61
9. dolnośląskie 169 124 73,37 6,63
10. wielkopolskie 226 149 65,93 9,48
11. świętokrzyskie 102 54 52,94 4,88
12. zachodniopomorskie 113 56 49,56 3,74
13. opolskie 71 34 47,89 3,48
14. śląskie 167 36 21,56 1,78
15. podkarpackie 160 31 19,38 2,97
16. małopolskie 182 1 0,55 0,00
  Polska 2477 1719 69,40 24,07
 
Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach rzepaku i rzepiku
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
1. warmińsko-mazurskie 116 111 95,69 27,82
2. mazowieckie 314 280 89,17 31,98
3. podlaskie 118 104 88,14 30,77
4. pomorskie 123 102 82,93 13,94
5. kujawsko-pomorskie 144 119 82,64 7,02
6. łódzkie 177 142 80,23 23,26
7. lubuskie 82 45 54,88 5,95
8. dolnośląskie 169 84 49,70 2,25
9. lubelskie 213 91 42,72 6,92
10. wielkopolskie 226 88 38,94 3,04
11. opolskie 71 23 32,39 1,24
12. zachodniopomorskie 113 30 26,55 1,37
13. śląskie 167 15 8,98 0,30
14. podkarpackie 160 10 6,25 0,43
15. świętokrzyskie 102 3 2,94 0,06
  Polska 2477 1247 50,34 12,09
 
Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach drzew owocowych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
1. mazowieckie 314 229 72,93 10,96
2. lubelskie 213 145 68,08 10,31
3. warmińsko-mazurskie 116 72 62,07 6,18
4. podlaskie 118 60 50,85 7,70
5. łódzkie 177 47 26,55 2,06
6. pomorskie 123 32 26,02 0,90
7. świętokrzyskie 102 6 5,88 0,42
8. podkarpackie 160 6 3,75 0,34
9. kujawsko-pomorskie 144 4 2,78 0,02
10. lubuskie 82 1 1,22 0,27
11. dolnośląskie 169 2 1,18 0,01
12. wielkopolskie 226 1 0,44 0,00
  Polska 2477 605 24,42 3,49
 
Informujemy, że zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) „suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb”. A zatem w obojętnie którym okresie sześciodekadowym zostanie stwierdzona susza, to plony ostateczne dla upraw objętych suszą będą niższe przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.
 
Natomiast szczegółowe informacje przedstawiające straty plonów w poszczególnych województwach za pomocą map oraz tabel zamieszczone są na stronie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej www.susza.iung.pulawy.pl, na której znajduje się zakładka:
 
Mapy zagrożenia suszą\Wybierz uprawę\Wybierz okres – należy wybrać Zasięg maksymalny, z którego jednoznacznie wynika informacja o suszy:
 • liczba gmin z suszą,
 • udział gmin z suszą,
 • udział powierzchni z suszą
 
dla danego województwa. Przedstawione dane są sumą wszystkich gmin i powierzchni objętych suszą od początku jej monitorowania (od 21 marca) w danym roku aż po raport bieżący. Podkreślamy, że tylko zasięg maksymalny jest najbardziej miarodajnyw monitorowanym okresie wegetacyjnym w oznaczeniu wystąpienia suszy rolniczej w: kraju, województwie, gminie oraz na działce ewidencyjnej.


Tagi:
źródło: