| Autor:

Konferencja prasowa MRiRW i ARiMR

Poruszono kilka tematów, lecz najbardziej interesującym wydaje się być kolejny nabór do pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

 

Działanie to jest najbardziej popularne wśród rolników wzbudzając w nich ogromne zainteresowanie. Niestety, w niektórych województwach, jak zachodniopomorskie, lubuskie i wielkopolskie, zasadnicza pula pieniędzy została już wyczerpana. Co więcej, otóż nie ma jeszcze decyzji w sprawie ewentualnych przesunięć funduszy, które umożliwią przeprowadzenie nowego naboru.

 

Dobrą wiadomością jest jednak to iż pojawiły się dodatkowe środki na tzw. Modernizację sektora mleczarskiego. Jest to 69 mln euro, które zostanie rozdysponowane na odpowiednie województwa. W związku z tym gospodarstwa mleczarskie będą mogły z pewnością skorzystać z tych środków także w tych województwach, gdzie zabrakło już pieniędzy z zasadniczej puli.

 

Minister zapowiedział, że nabór ruszy 3 stycznia 2011 roku i przez pierwsze 2 tygodnie przeznaczony będzie tylko dla gospodarstw mleczarskich. Po tym czasie, jeśli pozwolą na to środki, do składania wniosków zostaną zaproszeni pozostali rolnicy. Zasady przyjmowania wniosków i udzielania pomocy będą bardzo zbliżone do poprzednich naborów, ale planowanych jest kilka zmian, z których najważniejsze to:

 

  • do pierwszego naboru zostaną dopuszczone gospodarstwa z branży mleczarskiej, które od co najmniej roku posiadają indywidualny limit 20 tys. kg mleka.

  • pieniądze z pierwszego naboru muszą zostać przeznaczone na rozwój produkcji mlecznej lub na rezygnację z tego zajęcia. (Resort dopiero opracowuje stosowne rozporządzenia, więc nie wiadomo dokładnie, co będzie kosztem kwalifikowanym. Niemniej jednak według przypuszczeń może to być to zakup ciągnika z ładowaczem czy siewnika do kukurydzy, który również w przyczyni się do rozwoju produkcji mleczarskiej i będzie uważany za koszt kwalifikowany).

  • prawdopodobnie rolnicy z branży mleczarskiej będą mieli podniesiony pułap dofinansowania o 10 pkt. Procentowych, czyli w najbardziej optymistycznej wersji uzyskają nawet do 70% zwrotu kosztów kwalifikowanych, (obecnie podstawowym progiem dofinansowania jest 40%, za wiek poniżej 40 lat – 10 pkt. procentowych, za gospodarowanie na ONW – 10 pkt. procentowych i za branże mleczarską – 10 pkt. procentowych).

  • kolejną nowością jest planowany nabór dla grup rolników, rolnicy będą mogli przeprowadzać inwestycję w kilka osób, bez zawiązywania formalnych organizacji a jedynie na podstawie 6 – letniej umowy określającej zasady wspólnego użytkowania maszyn.

  • według przymiarek ministerstwa, zmieni się również sposób ustalania kolejności rozpatrywania wniosków, losowanie zostanie zastąpione systemem punktowym, gdzie będą premiowane raczej mniejsze gospodarstwa i grupy rolników występujących wspólnie.

 

Ile z tych zmian uda się wprowadzić? Czy zapowiedź ministra o otwarciu naboru 3 stycznia przyszłego roku zostanie dotrzymana? To wszystko okaże się już wkrótce. Aktualnie pozostaje czekać na oficjalne decyzje i nowe rozporządzenia, o których na pewno będzie głośno w mediach. Wszystkim starającym się o dofinansowanie, życzę cierpliwości i powodzenia.

 

 
Michał Wawrzyniak
Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!