| Autor: mikolaj

Mniejszy areał zasiewów i powierzchnia gruntów rolnych w Polsce w 2012 roku

Jak wynika z danych zaprezentowanych w raporcie opisującym Użytkowanie gruntów, powierzchnie zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w Polsce 2012 roku, powierzchnia gospodarstw rolnych w porównaniu z danymi z 2011 roku była mniejsza o 560,6 tys. ha (3,2%).

Mniejszy areał zasiewów i powierzchnia gruntów rolnych w Polsce w 2012 roku
 W ogólnej powierzchni kraju wynoszącej około 31,3 mln ha, w posiadaniu gospodarstw rolnych znajdowało się w 2012 roku około 17,2 mln ha gruntów. Przy czym w gospodarstwach rolnych sektora prywatnego znajdowało się około 16,6 mln ha ogólnej powierzchni gruntów, w tym gospodarstwa indywidualne posiadały około 15,4 mln ha gruntów, natomiast gospodarstwa rolne sektora publicznego zajmowały nieco ponad 0,5 mln ha ogólnej powierzchni gruntów.

Jednocześnie jak wynika z danych struktura użytkowania gruntów rolnych w gospodarstwach predstawia się następująco:
- 84,5% stanowią użytki rolne w dobrej kulturze,
- 6,6% zajmują lasy i grunty leśne,
- 5,9% to obszar pozostałych gruntów,
- 3% zakwalifikowano do pozostałych użytków rolnych.
 
Jeśli chodzi o areał użytków rolnych w gospodarstwach rolnych w 2012 roku zmniejszył się on w porównaniu do 2011 roku o 392,1 tys. ha ( o 2,5%) i wynosił 15050,3 tys. ha.

Z kolei powierzchnia zasiewów w gospodarstwach rolnych wyniosła 10431,6 tys. ha i była mniejsza o 144,4 tys. ha (o 1,4%), od powierzchni zasiewów z 2011 roku.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!