| Autor: redakcja1

Nadal dobre wyniki w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

W okresie dziesięciu miesięcy 2021 r. zaobserwowano wzrost wartości eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski. Od stycznia do października 2021 r. sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła 138,8 mld zł, o 6,7% więcej niż rok wcześniej.

Nadal dobre wyniki w eksporcie artykułów rolno-spożywczych
Wzrost eksportu był wynikiem znoszenia ograniczeń w handlu międzynarodowym po lockdownie w pierwszej połowie roku, rosnącej aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców, dobrego przygotowania krajowych firm do funkcjonowania w warunkach pandemii oraz utrzymującego się popytu na polskie produkty. Konkurencyjność cenową polskich produktów rolno-spożywczych wspierał korzystny dla eksporterów kurs złotego wobec euro. Dobre wyniki eksportu były również wynikiem gospodarczego odbicia, szczególnie w krajach będących głównymi partnerami handlowymi Polski.

Ponad 72% wpływów z eksportu produktów rolno-spożywczych otrzymano ze sprzedaży do krajów Unii Europejskiej. Na rynku unijnym sprzedano towary o wartości 22 mld EUR, co oznaczało wzrost o 8% w odniesieniu do analogicznego okresu 2020 r. Największe przychody z wywozu uzyskano ze sprzedaży do Niemiec o 6% do 7,6 mld EUR, Niderlandów i Francji wzrost odpowiednio o 10% i 13% w obu przypadkach do 1,8 mld EUR, Włoch o6% do 1,6 mld EUR i Czech o 2% do 1,3 mld EUR.

W strukturze towarowej eksportu dominowało mięso i produkty mięsne - wzrost o 6% do 5,7 mld EUR, w tym głównie mięso drobiowe, przetwory mięsne, mięso wołowe i wieprzowe.
Kolejną grupę stanowiło ziarno zbóż i przetwory o 10% do 3,8 mld EUR, tytoń i wyroby tytoniowe - spadek o 7% do 3,4 mld EUR, cukier i wyroby cukiernicze wzrost o 7% do 2,3 mld EUR, produkty mleczne o 10% do 2,2 mld EUR oraz ryby i przetwory rybne - wzrost o 4% do 1,9 mld EUR.

Import towarów rolno-spożywczych osiągnął 90,9 mld zł i był o 5,7% wyższy niż przed rokiem.
W okresie od stycznia do października 2021 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym wywóz towarów z Polski rósł w tempie szybszym od importu, co skutkowało 8,8% wzrostem dodatniego salda wymiany handlowej, które wyniosło 10,5 mld EUR.


 


Tagi:
źródło: