| Autor: redakcja6

Najważniejsze informacje dotyczące produkcji i eksportu jabłek z Polski (2004-2013)

W ostatnich latach zauważalny jest wyraźny wzrost produkcji i wolumenu eksportu polskich warzyw i owoców. Znaczącą rolę spośród wszystkich tych produktów ogrywają jabłka.

Najważniejsze informacje dotyczące produkcji i eksportu jabłek z Polski (2004-2013)
Wzrost znaczenia Polski jako producenta i eksportera warzyw i owoców na rynku unijnym ma swoje źródło w wysokiej konkurencyjności polskiej produkcji ogrodniczej, dostarczającej relatywnie dobrej jakości owoców i warzyw obcokrajowcom w stosunkowo niskich cenach. Z danych Eurostatu wynika, że udział Polski pod względem produkcji w Unii Europejskiej wzrósł w latach 2004-2011 z 2,4% do 4,7%. Z kolei w przypadku unijnego eksportu – z 3,4% do 4,2%.
 
Znaczącą rolę we wzroście produkcji i zainteresowania polskimi owocami ma rynek jabłek. Polska zajmuje czołową pozycję w produkcji tych owoców wśród wszystkich państw członkowskich. Co więcej, obserwuje się również tendencję wzrostową wolumenu eksportu jabłek za granice. W okresie od 2004 do 2007 roku zanotowano zwiększenie sprzedaży o blisko 23%.
 
Duże znaczenie odgrywają zmiany w zakresie możliwości przechowywania jabłek oraz odpowiednie wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej. Przewiduje się, że polscy sadownicy w 2012 roku dysponowali chłodniami z kontrolowana atmosferą, które pozwalały na przechowywanie łącznie 550 tys. ton świeżych owoców. W porównaniu z 2004 rokiem było to o 450 tys. ton więcej. Zdaniem ekspertów, do roku 2015 całkowita pojemność chłodni może zwiększyć się nawet do 1 mln ton owoców.
 
Największe znaczenie dla polskiego eksportu ma Rosja, bowiem w analizowanym okresie zwiększyła dostawy jabłek z Polski o 36%! Należy jednak zwrócić uwagę, że przy jednoczesnym wzroście wywozu jabłek na rynek Europy Wschodniej, spada ilość eksportowanych owoców do krajów Wspólnoty – w latach 2004-2011 zmniejszyła się ona o ponad 100 tys ton. Do głównych przyczyn spadku zainteresowania eksportem jabłek polskich na rynek unijny zaliczany jest niski poziom dostosowania krajowych producentów do wymogów handlu zachodniego.
 
Jednocześnie, mimo nieustannego umacniania tej branży, obserwowana jest nadal niska koncentracja podaży jabłek w kraju. Grupy producenckie oraz organizacje odpowiedzialne są w Polsce za około 20% wartości sprzedaży wszystkich owoców i warzyw. Dla porównania – w Holandii poziom ten szacuje się na blisko 100%.
 
W najbliższym czasie można się jednak spodziewać odwrócenia tej tendencji. W sezonie 2012/2013 nastąpił bowiem wzrost zbiorów jabłek w Polsce, przy jednoczesnej ich obniżce w innych krajach unijnych liderów w ich produkcji (Włochy – spadek o 13%, Francja – spadek o 32%, Holandia – spadek o 23%), ze względu na niekorzystne warunki pogodowe.
 
Można się zatem spodziewać, że popyt na polskie jabłka w 2013 roku będzie wyższy niż do tej pory.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!