| Autor: mikolaj

NSZZ RI „Solidarność” zawiesza protest w postaci zielonego miasteczka i przechodzi do innych form akcji protestacyjnej

Po prawie 130 dniach protestu rolników organizowanego przez NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” na „zielonym miasteczku” przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Związek zdecydował się zawiesić protest w postaci zielonego miasteczka.

NSZZ RI „Solidarność” zawiesza protest w postaci zielonego miasteczka i przechodzi do innych form akcji protestacyjnej
NSZZ RI „Solidarność” domagał się wprowadzenia systemowych rozwiązań niezbędnych dla funkcjonowania polskiego rolnictwa, w tym między innymi:

- szybkiego przygotowania i przyjęcia rozwiązań prawnych uszczelniających proces obrotu ziemią rolną, która powinna trafić na powiększenie gospodarstw rodzinnych, w tym regulacji zapobiegających masowej wyprzedaży ziemi po 2016 roku,

- wystąpienia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej o przedłużenie moratorium na sprzedaż ziemi cudzoziemcom o 5 lat,

- podjęcia odpowiednich działań mających na celu poprawę pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym, w tym przyjęcia ustawy o sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych w gospodarstwie rolnym, a nie nakładanie podatku ryczałtowego
,

- przyjęcia rozwiązań prawnych wprowadzających mechanizmy stabilizujące dochody rolników na poszczególnych rynkach rolnych i poprawienie siatki bezpieczeństwa
,

- utworzenia Funduszu Gwarancyjnego dla rolników za sprzedane produkty rolne, tworzonego ze środków własnych podmiotów skupowych, także podmiotów importujących produkty rolne
,

- ustawowego zakazu obrotu i uprawy GMO
,

- powołania Komisji Rolniczego Dialogu Społecznego, a nie ograniczanie możliwości działania związków,

- nowelizacji ustawy Prawo łowieckie m.in. w kierunku zapewnienia obiektywności i transparentności w kwestii szacowania szkód łowieckich.


Czytaj dalej na następnej stronie...

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!