| Autor: redakcja1

Obrót towarowy w imporcie

Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 272,3 mld PLN, w tym z UE – 250,1 mld PLN, względem odpowiednio 219,9 mld PLN, w tym z UE 205,6 mld PLN w porównywalnym okresie 2021 roku.

Obrót towarowy w imporcie
Udział Niemiec w imporcie według kraju wysyłki, w porównaniu z zakupem według kraju pochodzenia, był większy o 4,8 p. proc., udział Holandii o 2,4 p. proc., Belgii o 1,4 p. proc., Czech o 0,6 p. proc., a Francji o 0,4 p. proc.

W styczniu – marcu br. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z porównywalnym okresem 2021 r. zaobserwowano wzrost we wszystkich sekcjach towarowych zarówno w imporcie jak i w eksporcie. W wywozie największa zwyżka dotyczyła towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC - o 166,1%, paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych - o 125,7%, olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych - o 31%, towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca - o 27,4%, chemii i produktów pokrewnych - o 22,7%, surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw - o 22,3%, żywności i zwierząt żywych - o 17,6%, różnych wyrobów przemysłowych - o 12,9%, maszyn i urządzeń transportowych - o 10% oraz napojów i tytoniu - o 5,9%.

W imporcie wzrost zaobserwowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC – o 339,2%, w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych - o 100,3%, w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych - o 87,2%, w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw - o 40,4%, w towarach przemysłowych sklasyfikowanych przede wszystkim według surowca - o 37,8%, w chemikaliach i produktach pokrewnych - o 33,5%, w napojach i tytoniu - o 23,7 %, w różnych wyrobach przemysłowych - o 23,3%, w żywności i zwierzętach żywych - o 17% oraz w maszynach i urządzeniach transportowych - o 12,4%.


Tagi:
źródło: