| Autor: redakcja1

Ocena sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych

76% rolników, tj. o ponad 10% mniej niż w czerwcu 2021 r. - uznało bieżącą, a więc na grudzień 2021 r., ogólną sytuację swoich gospodarstw rolnych jako normalną jak na tę porę roku lub dobrą.

Ocena sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych
Należy zauważyć, że zwiększyła się przewaga opinii o złej sytuacji gospodarstw rolnych nad opiniami przeciwnymi z 18,8 p. proc. w czerwcu 2021 r. do 24,1 p. proc. w grudniu 2021 r. Najmniej pesymistyczne opinie wyrażali użytkownicy gospodarstw ukierunkowanych na produkcję roślinną, a najgorzej swoją sytuację ocenili użytkownicy gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą.

Wśród gospodarstw ukierunkowanych na produkcję roślinną najmniej pesymistyczne opinie zaobserwowano u rolników uprawiających roślinność przemysłową oraz rzepak i rzepik. Z analizy odpowiedzi wynika, że podobnie jak w poprzednim półroczu, najgorzej swoją sytuację ocenili rolnicy prowadzący produkcję buraków cukrowych oraz chów drobiu rzeźnego i trzody chlewnej. Bieżąca ocena, a więc grudzień 2021 r., ogólnej sytuacji gospodarstwa rolnego oraz rentowności produkcji rolniczej, była bardziej pesymistyczna w porównaniu z grudniem ub. r., oraz bardziej pesymistyczna w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Z kolei popyt na produkty rolne został oceniony lepiej niż w I półroczu 2021r.


Tagi:
źródło: