| Autor: redakcja1

Oczyszczanie ścieków komunalnych

Oczyszczanie ścieków ma znaczenie środowiskowe, społeczne i gospodarcze. Ścieki produkowane przez społeczeństwo są jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń środowiska.

Oczyszczanie ścieków komunalnych
Mogą one wpływać na jakość wody pitnej i wody w kąpieliskach oraz przyczyniać się do utraty biorożnorodności. Niedostateczny dostęp do urządzeń sanitarnych może wpływać na zdrowie i komfort życia ludności. Jednym z wyzwań w obrębie ochrony środowiska jest zapewnienie odpowiedniego publicznego dostępu do oczyszczania ścieków. Oceny postępu stopnia zazieleniania gospodarki z zakresu gospodarki ściekowej można dokonać m.in. na podstawie danych odnośnie odsetka ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej.
 
W latach 2002–2018 systematycznie zwiększał się odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej. W 2018 r. 70,8% społeczeństwa korzystało z tej formy odprowadzania ścieków i w stosunku do 2002 r. udział ten zwiększył się o 14,1 p. proc. Większe zmiany zaobserwowano na wsi niż na terenach miejskich. W 2018 r. w miastach analizowany wskaźnik wyniósł 90,3% i był o 7,2 p. proc. większy niż w 2002 r. Na terenach wiejskich z kolei odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej na przestrzeni lat wzrósł prawie trzykrotnie z 14,2% w 2002 r. do 41,3% w 2018 r.
 
W przypadku braku możliwości doprowadzenia kanalizacji sanitarnej do obiektu mieszkalnego np. na terenach o zabudowie rozproszonej, można skorzystać z innych rozwiązań. Ludność może korzystać z szamb, a więc gromadzić ścieki w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub z oczyszczalni przydomowych, czyli w celu oczyszczania ich we własnym zakresie. Zastosowanie drugiego z wymienionych rozwiązań umożliwia bezpieczną dla środowiska neutralizację szkodliwych odpadów w miejscu ich powstawania, a także zwiększa komfort użytkownika, gdyż nie wymaga podejmowania tak wielu czynności eksploatacyjnych jak w odniesieniu do szamba. Na uwagę zasługuje fakt, że liczba przydomowych oczyszczalni ścieków zwiększyła się z 51,9 tys. sztuk w 2008 r. do 256,4 tys. sztuk w 2018 r. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców niekorzystających z sieci kanalizacyjnej wzrosła ona 6,5-krotnie, tj. z 3,49 w 2008 r. do 22,83 w 2018 r.
 
Według danych WHO/UNICEF, w 2017 r. pośród krajów UE, najniższy odsetek ludności korzystającej z bezpiecznie zarządzanych usług kanalizacyjnych wystąpił w Chorwacji - 58,5% oraz w Bułgarii - 64,4%, z kolei najwyższy w Finlandii - 99,2% i Wielkiej Brytanii - 97,8%. jak wynika szacunków Polska uplasowała się na 15 pozycji wśród 28 krajów UE ze wskaźnikiem w granicy 93,3%.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!