| Autor: redakcja1

Odpady komunalne

W 2021 r. zebranych zostało 13,7 mln ton odpadów komunalnych, tj. wzrost o 4,2% w porównaniu z 2020 r.

Odpady komunalne
Na jednego mieszkańca przypadało średnio 358 kg zebranych odpadów komunalnych, co oznacza wzrost o 16 kg w porównaniu z rokiem poprzednim. Z gospodarstw domowych odebrano 11,7 mln ton odpadów, co stanowiło 85,8% wszystkich wyprodukowanych odpadów komunalnych.

W 2021 r. funkcjonowało 2 279 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Usługę odbierania odpadów komunalnych świadczyło 1 318 przedsiębiorstw. Zebrane odpady komunalne w 2021 r. zostały skierowane do następujących procesów:
 • odzysk – 8 207,0 tys. ton - 60%, w tym:
  • recykling – 3 680,7 tys. ton - 26,9%,
  • biologiczne procesy przetwarzania (kompostowanie lub fermentacja) – 1 824,3 tys. ton - 13,3%,
  • przekształcenie termiczne z odzyskiem energii – 2 702,0 tys. ton - 19,8%,
 • unieszkodliwienie – 5 466,6 tys. ton - 40%, w tym:
  • przez przekształcenie termiczne bez odzysku energii – 170,8 tys. ton – 1,2%,
  • przez składowanie – 5 295,8 tys. ton - 38,7%.
Na koniec 2021 r. funkcjonowało 265 składowisk przyjmujących odpady komunalne, zajmujących całkowitą powierzchnię 1 667 ha. Prawie 94% z nich wyposażonych było w instalacje służące do odgazowywania, w wyniku czego poprzez spalanie ujętego gazu odzyskano ok. 98 913 tys. MJ energii cieplnej oraz ok. 109 921 tys. kWh energii elektrycznej.

W 2021 r. zamkniętych zostało 8 składowisk o łącznym obszarze ok. 31 ha. W 2021 r. zlikwidowano 10 542 dzikie wysypiska, z których w sumie zebrano ok. 73 tys. ton odpadów komunalnych. Na koniec 2021 r. odnotowano istnienie 2 246 dzikich wysypisk.


Tagi:
źródło: