| Autor: redakcja1

Odpady z wyłączeniem odpadów komunalnych

W latach 2000–2007 oraz 2011–2012 ilość wyprodukowanych odpadów, ale z wykluczeniem odpadów komunalnych utrzymywała się na w miarę stałym poziomie oscylując wokół 120 mln ton. Najmniejszą jej wartość 111,1 mln ton, zaobserwowano w 2009 r., co mogło wynikać m.in. ze spowolnienia gospodarczego kraju.

Odpady z wyłączeniem odpadów komunalnych
W 2018 r. wytworzono 115,3 mln ton odpadów, a więc jest to więcej o 1,4% w skali roku, a mniej o 8,1% w stosunku do 2000 r. Głównym źródłem ich produkcji były przedsiębiorstwa zaliczane do sekcji: górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę.
 
Sporą rolę w gospodarowaniu odpadami odgrywają procesy odzysku. W 2018 r. ilość odpadów poddanych odzyskowi we własnym zakresie przez wytwórcę oraz przekazanych innym odbiorcom do procesów odzysku wyniosła 58,4 mln ton, co stanowiło 50,7% ogółu odpadów wytworzonych
 
Analizując dynamiki ilości wytwarzanych odpadów oraz PKB w latach 2001–2018 w porównaniu do 2000 r. można zauważyć pozytywny trend, a mianowicie stały wzrost PKB, przy ustabilizowanej dynamice ilości wytwarzanych odpadów poniżej poziomu z roku bazowego 2000=100 (z wyjątkiem lat 2013–2016).


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!