| Autor: mikolaj

Pierwszy etap XIV edycji Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" dobiegł końca

Zakończył się pierwszy etap XIV edycji Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". W kategorii gospodarstw rolnych o zwycięstwo ubiegać się będzie 5 spółek.

Pierwszy etap XIV edycji Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

W dniu 5 maja br. Krajowa Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Andrzeja Sutkowskiego, dyrektora Zespołu Nadzoru Właścicielskiego ANR nominowała 5 spółek, które będą ubiegać się o zwycięstwo w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, w kategorii gospodarstw rolnych.

Do drugiego etapu zostały nominowane następujące spółki:
1.    Ośrodek Hodowli Zarodowej „GŁOGÓWEK” Sp. z o.o.
2.    Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
3.    Stadnina Koni Nowielice Sp. z o.o.
4.    Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o.
5.    SPÓJNIA Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w trakcie pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy. Oceniane są następujące elementy: wskaźniki dotyczące wypadków – częstość i ciężkość oraz procentowa wysokość składki wypadkowej. Pod uwagę brane są też: ład i porządek w gospodarstwie, prace modernizacyjne służące zmniejszaniu uciążliwości ręcznych prac transportowych, poprawność sporządzania oceny ryzyka zawodowego oraz innowacyjne rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: zakładów rolnych przez Agencję Nieruchomości Rolnych oraz gospodarstw indywidualnych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jego współorganizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Sekretariat Rolnictwa NSZZ „Solidarność”, Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa RP. Patronat nad XIV edycją Konkursu objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.


Tagi:
źródło: