| Autor: redakcja1

Pobór i zużycie wody

W 2021 r. odnotowano wzrost poboru wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności o 7% w porównaniu do poprzedniego roku, tj. z 8,7 km3 do 9,3 km3.

Pobór i zużycie wody
Największy udział w poborze wody, czyli 68%, przypadał na cele produkcyjne - 6,3 km³ wobec 5,9 km³ rok wcześniej. Pobór wody do napełniania i uzupełniania stawów rybnych zwiększył się o 5% i wyniósł ponad 0,8 km3, a na potrzeby eksploatacji sieci wodociągowej wzrósł o 7% w odniesieniu do roku 2020 i wyniósł ok. 2,1 km3.

Głównym źródłem zaopatrzenia gospodarki narodowej w wodę są wody powierzchniowe. Ich pobór w 2021 r. wyniósł 7,5 km³ i pokrył 81% potrzeb. Wody powierzchniowe wykorzystywane były przede wszystkim do celów produkcyjnych w przemyśle. Pobór wód podziemnych wyniósł 1,7 km³ i utrzymał się na poziomie z 2020 roku.

W 2021 r. zużycie wody wynosiło 8,8 km³, co stanowiło ok. 106% wartości zużycia odnotowanego w poprzednim roku. Analogicznie jak w latach poprzednich, największy udział w zużyciu wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności miał przemysł 72% - 6,4 km3. Zużycie wody w rybactwie stanowiło 10% - 0,8 km³ całkowitego zużycia wody na potrzeby gospodarki narodowej. Zużycie wody przez sektor komunalny, w obrębie eksploatacji sieci wodociągowej wyniosło 1,6 km3 - 19%. W 2021 r. zużycie wody z sieci wodociągowej w gospodarstwach domowych było podobne do roku ubiegłego i wyniosło 1,3 km³.


 


Tagi:
źródło: