| Autor: mikolaj

Policzą samochody na drogach

W dniu 22 stycznia 2015 r. rozpocznie się realizowany cyklicznie co 5 lat Generalny Pomiar Ruchu na wszystkich drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA.

Policzą samochody na drogach

Pomiar ruchu na drogach

Wyniki generalnych pomiarów ruchu są podstawowym źródłem informacji o ruchu drogowym w Polsce i wykorzystywane są m.in. do podejmowania decyzji o budowie nowych dróg, przebudowie istniejących, czy opracowywania projektów organizacji ruchu, a także przez inne instytucje w realizowanych przez nie zadaniach, m.in. policję, samorządy, GITD, GUS, uczelnie, jednostki naukowe.

Natężenie ruchu drogowego będzie mierzone w wybranych dniach stycznia, marca, maja, lipca, sierpnia, października i grudnia na 1954 odcinkach pomiarowych, w ramach pomiarów 16-godzinnych (6.00-22.00) lub 24-godzinnych (od 6.00 do 6.00 dnia następnego). Tegoroczny pomiar natężenia ruchu będzie realizowany w sposób ręczny i automatyczny, przy jednoczesnym dużym wykorzystaniu kamer video. W ponad 1,5 tys. punktach na odcinkach pomiarowych obserwatorzy będą mierzyli natężenie ruchu ręcznie. Liczba obserwatorów uczestniczących w pomiarze każdego dnia pomiarowego wyniesie od 10 do 15 tys. osób,  czyli ok. 5 tys. na zmianę.


Osoby dokonujące pomiaru będą zapisywać pojazdy przejeżdżające drogą z podziałem na: motocykle, samochody osobowe, lekkie samochody dostawcze, samochody ciężarowe bez przyczep, samochody ciężarowe z przyczepami lub naczepami, autobusy i ciągniki rolnicze oraz rowery.

Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 roku zostaną opublikowane w przyszłym roku.Tagi:
źródło: