| Autor: redakcja1

Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi

W okresie trzech kwartałów 2021 r. zaobserwowano zwyżkę wartości eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski.

Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi
Od stycznia do września 2021 r. sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła 27,1 mld EUR, a więc o 6,9% więcej niż rok wcześniej. Zwyżka eksportu była efektem znoszenia ograniczeń w handlu międzynarodowym, zwiększającej się aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców, dobrego przygotowania krajowych firm do funkcjonowania w warunkach pandemii oraz utrzymującego się zapotrzebowania na konkurencyjne jakościowo i cenowo polskie produkty. Konkurencyjność cenową polskich produktów rolno-spożywczych wspierał sprzyjający dla eksporterów kurs złotego wobec euro. Dobre wyniki wywozu były także wynikiem gospodarczego odbicia, szczególnie w krajach będących głównymi partnerami handlowymi Polski.

Wpływ na wyniki sprzedaży zagranicznej uzyskiwane przez krajowych eksporterów w okresie styczeń–wrzesień 2021 r. miały także wysokie ceny żywności na rynku światowym, mające odzwierciedlenie w rosnącej wartości miesięcznego indeksu cen żywności FAO. W czasie trzech kwartałów 2021 r. średnia wartość indeksu wzrosła z 113,5 pkt w styczniu 2021 r. do 129,2 pkt we wrześniu br., tj. o 15,7 p.p.1 Znaczną dynamiką wzrostową charakteryzowały się w szczególności ceny nasion roślin oleistych o 29,7 p.p., produktów mięsnych o 16,9 p.p., zbóż o 7,8 p.p. i produktów mlecznych o 6,9 p.p. Jednocześnie import towarów rolno-spożywczych wyniósł 17,8 mld EUR i był o 5,5% wyższy niż przed rokiem.

Dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z okresem styczeń–wrzesień 2020 r. o 9,6%, osiągając 9,3 mld EUR, z tego 5,5 mld EUR w handlu z państwami UE i 3,8 mld EUR z krajami pozaunijnymi.


Tagi:
źródło: