| Autor: mikolaj

Polsko–niemieckie rozmowy o bieżących problemach branży rolno-spożywczej

Polsko–niemieckie rozmowy dotyczyły trzech głównych tematów: sytuacji na rynkach mleka, mięsa oraz owoców i warzyw, Umowy o Transatlantyckim Partnerstwie w Handlu i Inwestycjach (TTIP) oraz mieszanie się stad dorsza bałtyckiego w podobszarze 24 Bałtyku.

Polsko–niemieckie rozmowy o bieżących problemach branży rolno-spożywczej
- Niemcy to nasz pierwszy partner handlowy. Ponad 22% polskiego eksportu rolno-spożywczego to sprzedaż na rynek niemiecki. Cieszymy się, że tamtejsi konsumenci zasmakowali w tradycyjnych polskich produktach – powiedział minister Marek Sawicki podczas konferencji prasowej z udziałem Christiana Schmidta ministra ds. wyżywienia i rolnictwa Niemiec.

Minister Marek Sawicki podziękował ministrowi  Christianowi Schmidtowi za udzielone przez Niemcy poparcie dla polskich wniosków podczas posiedzeń Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w latach 2014-2015. Szczególnie ważne było zwłaszcza poparcie postulatów dotyczących  podjęcia przez Komisję Europejską działań dotyczących nadzwyczajnego programu wsparcia produkcji zwierzęcej, w szczególności bydła, dotkniętej skutkami suszy. – Nasze dobre relacje potwierdzają częste i owocne spotkania w ramach Trójkąta Weimarskiego – powiedział minister Sawicki, który przypomniał, że dla zaznaczenia priorytetowego charakteru relacji polsko-niemieckich w obszarze rolnictwa, Polska i Niemcy podczas konsultacji międzyrządowych w dniu 27 kwietnia 2015r. podpisały deklarację  jako wyraz woli pogłębiania i intensyfikacji współpracy, w wymiarze bilateralnym i w formule Trójkąta Weimarskiego, na rzecz skutecznej Wspólnej Polityki Rolnej oraz konkurencyjnego i zrównoważonego europejskiego sektora rolnego.

Polska liczy na poparcie Republiki Federalnej Niemiec w zakresie wypracowania w przyszłości wspólnego stanowiska: w dyskusjach nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku oraz w kwestiach działań interwencyjnych wobec trudnej sytuacji na rynkach rolnych, w tym wspólnych działań na rzecz większej skuteczności Komisji Europejskiej i jej gotowości do uruchomienia stosownych mechanizmów w sytuacjach kryzysowych. Wypowiadający się dotychczas przeciw podejmowaniu działań antykryzysowych Niemcy wskazują na konieczność zdobywania nowych rynków zbytu dla produkcji unijnej, jak również wzmocnienia współpracy w walce z ASF.
 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!