| Autor: redakcja1

Poprawa nastrojów konsumentów w marcu

Marcowy odczyt wskaźnika nastrojów konsumenckich wskazuje na nieznaczne polepszenie klimatu konsumenckiego w Polsce.

Poprawa nastrojów konsumentów w marcu
Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje wśród polskich konsumentów, wyniósł w marcu -9,8 i był o 0,9 p.p. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W marcu składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:
  • nastąpił wzrost ocen bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – wzrost o 1,5 p.p., z poziomu -12,9 do -11,4;
  • nastąpiła poprawa ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – wzrost o 1,3 p.p., z poziomu -1,3 do 0;
  • nastąpiło pogorszenie ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – spadek o 1,6 p.p., z poziomu -32,9 do -34,5;
  • nastąpił wzrost skłonności do zakupów – wzrost o 2,4 p.p., z poziomu -4,3 do 6,7.


Tagi:
źródło: