| Autor: redakcja1

Powierzchnia obszarów wiejskich

Według danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i w 2018 r. obszary wiejskie zajmowały 29,1 mln ha, co stanowiło 93% areału kraju.

Powierzchnia obszarów wiejskich

W porównaniu z 2010 r. ich powierzchnia zmalała o 50,2 tys. ha, na co wpływ miała korekta granic administracyjnych miast, utworzenie czterech gmin miejsko-wiejskich z gmin miejskich, tj. Czarna Woda w 2014 r., Władysławowo w 2015 r., Pieszyce w 2016 r. i Jastarnia w 2017 r., a także nadanie statusu miasta 34 miejscowościom wiejskim.

Największy wpływ na obniżkę powierzchni obszarów wiejskich miały zmiany administracyjne w województwie lubuskim, w którym powierzchnia terenów wiejskich zmniejszyła się o 23,7 tys. ha, na co głównie wpływ miało przyłączenie gminy wiejskiej Zielona Góra - 22 tys. ha do miasta na prawach powiatu Zielona Góra. Spory spadek areału zaobserwowano również w województwie opolskim – o 8,3 tys. ha. Przyczyniło się do tego przede wszystkim włączenie do miasta na prawach powiatu Opole fragmentów gmin wiejskich z powiatu opolskiego: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice oraz obszaru wiejskiego gminy miejsko-wiejskiej Prószków. W rezultacie Opole powiększyło się o 5,2 tys. ha. Poza tym w wyniku korekt granic administracyjnych w gminie miejsko-wiejskiej Otmuchów do miasta o tej samej nazwie przyłączono 2,2 tys. ha z części obszaru wiejskiego tej gminy.

Udział obszarów wiejskich w powierzchni poszczególnych województw jest zróżnicowany, co w znacznym stopniu wynika z uwarunkowań historycznych. W 2018 r. ponad 90% udział terenów wiejskich zaobserwowano w 13 województwach, a wśród nich najwyższą odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim - 97,5%. W grupie pozostałych województw – w dolnośląskim i małopolskim wskaźnik ten wyniósł po 89,1%, a w śląskim odnotowano jego najniższą wartość, tj. 69,3%. W porównaniu z 2010 r., w powierzchni województw dolnośląskiego i pomorskiego nieznacznie zwiększył się udział terenów wiejskich, w 6 województwach udział ten w obu latach utrzymał się na identycznym poziomie, a w 8 województwach odnotowano nieznaczny jego spadek.

Powierzchnia obszarów wiejskich w większości podregionów stanowiła ponad 80% ich ogólnej powierzchni – z wyjątkiem 6 podregionów zlokalizowanych w województwie śląskim: bielskiego, bytomskiego, rybnickiego, gliwickiego, sosnowieckiego i tyskiego, gdzie wskaźnik ten wyniósł od 57,6% w podregionie sosnowieckim do 67,6% w podregionie bytomskim.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!