| Autor: mikolaj

Prace Sejmowej Komisji Rolnictwa podczas 36. posiedzenia Sejmu RP

Podczas 36. Posiedzenia Sejmu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotka się trzykrotnie.

Prace Sejmowej Komisji Rolnictwa podczas 36. posiedzenia Sejmu RP
W dniu 22 lutego 2017 r. Komisja zapozna się z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań rządu związanych z występowaniem kolejnych ognisk grypy ptaków na terenie Polski.

W dniu 23 lutego Komisja wysłucha informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju rynku tytoniu dla polskich rolników z uwzględnieniem:
- czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji, genetyka, technologia produkcji, cykle koniunkturalne, poziom organizacji produkcji, ochrona chemiczna, czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność),
- konkurencyjności produkcji tytoniu na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

Komisja zapozna się z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnych umów kontraktacji uzgodnionych pomiędzy producentami cukru, a regionalnymi związkami plantatorów buraka cukrowego oraz informacji nt. perspektyw rozwoju rynku buraka cukrowego dla polskich rolników z uwzględnieniem:
- czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji, genetyka, technologia produkcji, cykle koniunkturalne, poziom organizacji produkcji, ochrona chemiczna, czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność),
- konkurencyjności produkcji buraka cukrowego na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.


Tagi:
źródło: