| Autor: redakcja3

Odwrócony kredyt hipoteczny i renta dożywotnia - propozycje dla seniorów

Rząd przyjął propozycje dotyczące świadczeń dla osób, które zdecydują się skorzystać z odwróconego kredytu hipotecznego. Nie będzie obowiązywał limit wieku. W odwróconym kredycie podstawą zabezpieczenia ma być hipoteka ustanowiona na nieruchomości lub określonym prawie do nieruchomości.

Odwrócony kredyt hipoteczny i renta dożywotnia - propozycje dla seniorów
Oznacza to, że bank lub inna określona instytucja kredytująca może zawrzeć umowę kredytu odwróconego z osobą, która posiada: prawo własności całości lub części nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego gruntu lub spółdzielcze prawo własności do lokalu.

Umowy odwróconego kredytu będą zawierać jedynie banki i instytucje, które podlegają Komisji Nadzoru Finansowego lub organom nadzorczym w macierzystych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Kredyt będzie zawierany w walucie polskiej.

Bank, zawierając umowę odwróconego kredytu hipotecznego z seniorem, będzie wypłacał mu określoną w umowie kwotę przez czas określony lub jednorazowo. Senior pozostanie właścicielem/wieczystym użytkownikiem nieruchomości lub posiadaczem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i będzie zamieszkiwać w nim do dnia swojej śmierci. Wysokość kwoty odwróconego kredytu hipotecznego będzie uzależniona od rynkowej wartości nieruchomości, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Dla kredytobiorców zawarcie umowy o odwróconym kredycie hipotecznym ma być traktowane jak zaciągnięcie kredytu. Uzyskane środki nie będą stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Dożywotnia renta dla osób starszych

Rząd przyjął również propozycję Ministerstwa Gospodarki, które zaproponowało wprowadzenie renty dożywotniej dla osób starszych. Jej istota polega na tym, że właściciel przenosi na świadczeniodawcę własność nieruchomości w zamian za dożywotnie, okresowe świadczenie pieniężne. Jednocześnie korzystający z  tej renty miałby prawo dożywotniego zamieszkiwania w nieruchomości.

Interes odbiorcy renty dożywotniej będzie chroniony m.in. przez wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy, gdy przestanie on – choćby czasowo – otrzymywać przysługujące mu świadczenie. Senior będzie chroniony również w razie upadłości świadczeniodawcy lub poddania go egzekucji - wówczas będzie mieć prawo dochodzenia różnicy między wartością nieruchomości, a sumą wypłaconych już świadczeń.

Podmioty zainteresowane oferowaniem renty dożywotniej będą musiały uzyskać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Warunkiem uzyskania zezwolenia będzie spełnienie określonych wymogów organizacyjnych i kapitałowych (2 mln euro).

Propozycje te będą podstawą do przygotowania projektu ustawy dotyczącej tzw. renty dożywotniej.
 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!